รีเซต

ศบค.ผ่อนปรนร้านอาหาร "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" นั่งกินได้ 25% รอเคาะจังหวัดพรุ่งนี้

ศบค.ผ่อนปรนร้านอาหาร "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" นั่งกินได้ 25% รอเคาะจังหวัดพรุ่งนี้
TNN ช่อง16
14 พฤษภาคม 2564 ( 13:31 )
175
ศบค.ผ่อนปรนร้านอาหาร "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" นั่งกินได้ 25% รอเคาะจังหวัดพรุ่งนี้

วันนี้ (14 พ.ค.64) เวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า เมื่อวานมีการพูดคุยและนำเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการการผ่อนคลายการป้องกันควบคุมโรคและระดับของพื้นที่ โดยปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยใหม่ในกทม. และปริมณฑล บางจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น

แต่สถานการณ์ในส่วนภูมิภาคพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจำนวนลดลง สามารถควบคุมการระบาดได้ การระบาดส่วนใหญ่พบในผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องจากการระบาดในสถานบันเทิง และการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบการระบาดในสถานที่ชุมชน เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ลดลง พบเพิ่มขึ้นในสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น ชุมชนแออัด โรงงาน ที่พักแรงงานต่างด้าว และตลาด

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน จึงมีการปรับโซนสีขึ้นใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่อง

- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวัน อย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 รายต่อวัน

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20-50 รายต่อวัน

- พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน

- พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 รายต่อวัน

- พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ไม่มีผู้ป่วย อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2.จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

3.จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย

4.จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือเคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ

5.สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก) 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการผ่อนคลายตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 

- ให้สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน

- บริโภคในร้านโดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

- ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการได้ตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น.

- สถานบริการ สถานบันเทิง ปิดให้บริการ

- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ห้ามใช้อาคาร สถานที่ เพื่อจัดการเรียน การสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

- สถานที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง ปิดบริการ ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม


พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

- ให้สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน

- บริโภคในร้านโดยนั่งได้ ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

- ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการได้ตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น.

- สถานบริการ สถานบันเทิง ปิดให้บริการ

- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคาร สถานที่ เพื่อจัดการเรียน การสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

- สถานที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 

- ให้สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน

- บริโภคในร้านโดยนั่งได้ ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

- ร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการตามปกติ ตามมาตรการที่กำหนด

- สถานบริการ สถานบันเทิง ปิดให้บริการ

- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคาร สถานที่ เพื่อจัดการเรียน การสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนด

- สถานที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬา เปิดปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม


ส่วนจังหวัดไหนจะอยู่ในพื้นที่สีใด จะต้องสรุปและนำเสนอนายกฯ อีกครั้ง และจะประกาศในวันพรุ่งนี้.
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง