รีเซต

'จารุวัฒน์' เปิดสัมมนาการบังคับใช้กม.ประมง ศูนย์ PIPO เพิ่มประสิทธิภาพจนท.

'จารุวัฒน์' เปิดสัมมนาการบังคับใช้กม.ประมง ศูนย์ PIPO เพิ่มประสิทธิภาพจนท.
มติชน
19 กันยายน 2563 ( 15:22 )
61
'จารุวัฒน์' เปิดสัมมนาการบังคับใช้กม.ประมง ศูนย์ PIPO เพิ่มประสิทธิภาพจนท.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่โรงแรมแซนดาเลย์ พัทยา จังหวัดชลบุรีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภาคประมง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPO) โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) , กรมประมง, กรมเจ้าท่า และแรงงานจังหวัดฯ เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้พล.ต.ท.จารุวัฒน์ และนายบัญชา ได้ร่วมได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO ด้วย

 

 

ทั้งนี้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภาคประมง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งประกาศต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและแรงงานภาคประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระดมความคิดเห็นจาก ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ โดยร่วมกัน เสนอแนะแนวแนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง โดยการทำงานแบบบูรณาการโดยมี ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้แก่ รอง ผบก.ภ.จว. (คุมงานสอบสวน) 23 จังหวัด, เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง ศรชล. ชุดตรวจจับทางทะเล กรมประมง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรม สวัสดิการแรงงาน ของศูนย์ PIPO 30 ศูนย์ และองค์ฟรีดอมฟันจ์ประเทศไทย รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาวิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดโครงการ จำนวน 130 คน


 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและแรงงานภาคประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สามารถบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง