รีเซต

สัมมนาออนไลน์ 'ปักกิ่ง เซียงซาน' มุ่งหารือความมั่นคงโลก

สัมมนาออนไลน์ 'ปักกิ่ง เซียงซาน' มุ่งหารือความมั่นคงโลก
Xinhua
2 ธันวาคม 2565 ( 12:17 )
32
สัมมนาออนไลน์ 'ปักกิ่ง เซียงซาน' มุ่งหารือความมั่นคงโลก

ปักกิ่ง, 2 ธ.ค. (ซินหัว) -- การสัมมนาออนไลน์ปักกิ่ง เซียงซาน ฟอรัม (Beijing Xiangshan Forum) ปี 2022 เริ่มต้นขึ้นเมื่อเย็นวันพฤหัสบดี (1 ธ.ค.) ด้วยหัวข้อหลักว่าด้วยการส่งเสริมแผนริเริ่มความมั่นคงระดับโลก (Global Security Initiative) และการคุ้มครองสันติภาพและการพัฒนา

 

การสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้เชี่ยวชาญจาก 14 ประเทศ และหนึ่งองค์กรระหว่างประเทศกว่า 40 คน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความท้าทาย แนวทางแก้ไข และความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับโลก โดยการหารือวันแรกมุ่งเน้นเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างสันติของเอเชียแปซิฟิก และผลกระทบของความขัดแย้งระดับภูมิภาคต่อความมั่นคงของโลกส่วนวันศุกร์ (2 ธ.ค.) ผู้ร่วมสัมมนาจะแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรูปแบบสงคราม ผลประโยชน์ส่วนตัวของประเทศใหญ่ และความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของโลก การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง