รีเซต

สัมมนา สื่อสารอย่างไรให้เท่าเทียม: สิทธิของ LGBTQIAN+ กับการเปิดรับของสังคม

สัมมนา สื่อสารอย่างไรให้เท่าเทียม: สิทธิของ LGBTQIAN+ กับการเปิดรับของสังคม
TNN ช่อง16
4 เมษายน 2567 ( 13:28 )
1
สัมมนา สื่อสารอย่างไรให้เท่าเทียม: สิทธิของ LGBTQIAN+ กับการเปิดรับของสังคม

หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 ร่วมกับ สถาบันอิศรา ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้เท่าเทียม: สิทธิของ LGBTQIAN+ กับการเปิดรับของสังคม” เวทีเปิดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองจากผู้มีความหลากหลายทางเพศ การถอดบทเรียนบทบาทสื่อ และการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการสร้างความเท่าเทียมสังคมของกลุ่ม LGBTQIAN+ รับฟังหลากหลายมุมมองจาก ณชเล บุญญาภิสมภาร นักรณรงค์เคลื่อนไหวข้ามเพศ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับซีรีส์ ร่วมด้วย นักแสดง รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น และนุ่น ดารัณ ฐิตะกวินดำเนินรายการโดย

วศิน บุณยาคม จาก MCOT HD และ อังคนางค์ จิตรกร AMARIN TV ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายนนี้

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ Hall 1 – 2 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อพินิจ จารุสมบัติ ประธานผู้เข้าอบรม บยสส. รุ่นที่ 3 เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันสังคมไทยจะมีการเปิดรับความ หลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQIAN+ แต่ก็ยังพบว่ามีการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การถูกปฏิเสธโอกาสในการทำงานบางประเภท การถูกกีดกันจากสิทธิสวัสดิการจากรัฐ และการเป็นเหยื่อ อาชญากรรมจากความเกลียดชัง คณะผู้เข้าอบรม บยสส. รุ่นที่ 3 จึงร่วมกับสถาบันอิศรา จัดงานสัมมนา “สื่อสาร อย่างไรให้เท่าเทียม : สิทธิของ LGBTQIAN+ กับการเปิดรับของสังคม” ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้สื่อสารสะท้อนตัวตนสู่สาธารณะผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ โดยสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมว่าความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เคารพในความแตกต่างหลากหลายและส่งเสริมสังคมที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิอันเท่าเทียมกัน“สัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่สังคมจะได้รับฟังเรื่องราวจากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยตรงเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในวงกว้าง ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความเห็นบนเวทีแห่งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่เคารพและให้คุณค่ากับการเปิดรับความ หลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง” นายพินิจกล่าว


ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “สื่อสารอย่างไรให้เท่าเทียม : สิทธิของ LGBTQIAN+ กับการเปิดรับของสังคม” วันเสาร์ที่ 20 เมษายนนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ HALL 1 – 2 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่

บางซื่อ 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/RhNeDZokEjNRn8Xb7 หรือ QR Codeยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง