รีเซต

'ฝูงเป็ดพม่า' ออกหากินใน 'พื้นที่ชุ่มน้ำ' แห่งชิงไห่

'ฝูงเป็ดพม่า' ออกหากินใน 'พื้นที่ชุ่มน้ำ' แห่งชิงไห่
Xinhua
12 ธันวาคม 2563 ( 21:07 )
85
'ฝูงเป็ดพม่า' ออกหากินใน 'พื้นที่ชุ่มน้ำ' แห่งชิงไห่

ซีหนิง, 12 ธ.ค. (ซินหัว) -- ภูมิทัศน์ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานพื้นที่ชุมน้ำทะเลสาบเชียนจือ ซึ่งดึงดูดฝูงเป็ดพม่าหรือเป็ดรัดดี (ruddy shelducks) ในอำเภอกุ้ยเต๋อ แคว้นปกครองตนเองไห่หนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง