รีเซต

เปิดหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ปรับสีพื้นที่ควบคุมโควิด ลดผลกระทบเศรษฐกิจ

เปิดหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ปรับสีพื้นที่ควบคุมโควิด ลดผลกระทบเศรษฐกิจ
ข่าวสด
14 พฤษภาคม 2564 ( 16:40 )
78
เปิดหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ปรับสีพื้นที่ควบคุมโควิด ลดผลกระทบเศรษฐกิจ

หมอทวีศิลป์ แจงหลักเกณฑ์การปรับสีพื้นที่ควบคุมโควิด 5 ข้อ ชี้วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

วันที่ 14 พ.ค. 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ในการปรับระดับสีของพื้นที่ควบคุม ว่าวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

ดังนั้น การปรับสีต้องเกิดขึ้น โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ในการปรับอยู่ 5 ข้อ ดังนี้

 

1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวันอย่างน้อย 1 วัน ใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์มากกว่า 50 รายต่อวัน , พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20-50 รายต่อวัน , พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน , พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ย 1 สัปดาห์น้อยกว่า 10 รายต่อวัน และพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 

2.จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

 

3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย

 

4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือเคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ

 

5.สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก)

 

 

“ทั้ง 5 ข้อต้องนำมาพิจารณา และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะเกิดการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆ อะไรขึ้นบ้าง จะเกิด 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ทำเป็นตารางออกมา" นพ.ทวีศิลป์ ระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง