แบงก์พาณิชย์จับมือสางหนี้ลูกค้า50-500ล้านบาท

แบงก์พาณิชย์จับมือสางหนี้ลูกค้า50-500ล้านบาท
มติชน
9 กันยายน 2563 ( 08:45 )
37
แบงก์พาณิชย์จับมือสางหนี้ลูกค้า50-500ล้านบาท

ข่าวดีของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ที่มีภาระหนี้สินกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากจากภาวะเศรษฐกิจและถูกซ้ำเติมจากวิกฤตโควิด-19 ได้หายใจหายคอคล่องขึ้น โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ภาคธนาคารพาณิชย์เห็นถึงบความจําเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารพาณิชยน์ได้ข้อยุติร่วมกันแบบ One Stop Service ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า โดยสมาคมฯได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” ซึ่งธนาคารสมาชิกจะช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ใน 3 มิติ คือ 1.บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน ให้กับลูกค้าธนาคารสามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้ได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จในคราวเดียว ลดความซ้ำซ้อนเรื่องการติดต่อ จัดส่งเอกสาร และเจรจาแก้ไขปัญหา

 

2.สถาบันการเงินทุกแห่งร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หาผู้ร่วมทุน หลักการช่วยเหลือจะเป็นไปตามความสามารถของลูกค้าแต่ละราย 3.ลูกค้าที่มีศักยภาพและแผนธุรกิจชัดเจน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยได้รับสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินต่างๆ

 

นายผยง กล่าวว่า คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50 – 500 ล้านบาท และมีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ หรือผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th เว็บไซต์ธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อ และเว็บไซต์สมาคมธนาคารไทย www.tba.or.th โดยธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 วัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง