รีเซต

ภูมิภาค 'ล้านช้าง-แม่โขง' เดินหน้าร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภูมิภาค 'ล้านช้าง-แม่โขง' เดินหน้าร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Xinhua
26 กรกฎาคม 2565 ( 19:10 )
28
ภูมิภาค 'ล้านช้าง-แม่โขง' เดินหน้าร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ซีหนิง, 26 ก.ค. (ซินหัว) -- นครซีหนิง มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และงานสัปดาห์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ปี 2022 เมื่อวันศุกร์ (22 ก.ค.) ที่ผ่านมา

 

รายงานระบุว่าคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จากกลุ่มประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง อาทิ จีน ไทย เมียนมา และลาว เดินทางมารวมตัวกันเพื่อหารือพัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง ภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเฉินเต๋อไห่ เลขาธิการศูนย์จีน-อาเซียน ระบุว่ากรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมอบผลลัพธ์อันดีตลอด 6 ปีที่ผ่านมา กลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือระดับภูมิภาค นำพาผลประโยชน์อันจับต้องได้สู่ประชาชนของทั้งหกประเทศ และมีส่วนส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-อาเซียนด้านสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในจีน กล่าวว่ากรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคย่อยแม่โขง ซึ่งไทยจะเดินหน้าทำงานตามฉันทามติการจัดตั้งพันธมิตรความร่วมมือเมืองท่องเที่ยวล้านช้าง-แม่โขงต่อไปทั้งนี้ กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เกิดจากกาประชุมคณะผู้นำกลุ่มประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2016 ซึ่งมีคณะผู้นำจากจีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมหารือภายใต้แนวคิด "ดื่มน้ำสายเดียวกัน ชะตาผูกพันใกล้ชิด"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง