รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "พรรคเส้นทางใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "พรรคเส้นทางใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
TNN ช่อง16
28 กรกฎาคม 2566 ( 13:45 )
225
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "พรรคเส้นทางใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง "พรรคเส้นทางใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยชอบธรรม ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

นายเมธี กาญวัฒนะกิจ หัวหน้าพรรคเส้นทางใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคเส้นทางใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเส้นทางใหม่ ตามข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ข้อ 144 (1) กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

บทความเกี่ยวกับการ โหวตนายกรัฐมนตรี 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง