"ครม." ไฟเขียวย้าย 3 ตำแหน่งคมนาคม เด้ง อธิบดีทช.เข้ากรุผู้ตรวจ โยก ”อภิรัฐ” ทย. เสียบแทน

"ครม." ไฟเขียวย้าย 3 ตำแหน่งคมนาคม เด้ง อธิบดีทช.เข้ากรุผู้ตรวจ โยก ”อภิรัฐ” ทย. เสียบแทน
มติชน
14 กันยายน 2564 ( 16:05 )
6
"ครม." ไฟเขียวย้าย 3 ตำแหน่งคมนาคม เด้ง อธิบดีทช.เข้ากรุผู้ตรวจ โยก ”อภิรัฐ” ทย. เสียบแทน

“ครม.” ไฟเขียว โยก 3 ตำแหน่งคมนาคม เด้ง อธิบดีทช.เข้ากรุผู้ตรวจ โยก ”อภิรัฐ” ทย. เสียบแทน ดันผู้ตรวจ “ปริญญา” ขึ้นคุมกรมท่าอากาศยาน”ศักดิ์สยาม”ย้ำ!โยกย้ายเป็นไปเพื่อความเหมาะสม

 

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท และ3. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้การแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวยืนยันว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง