รีเซต

นำรถพระราชทานฯลุยตรวจโควิด ค้นหาเชื้อ ตลาดพรพัฒน์

นำรถพระราชทานฯลุยตรวจโควิด ค้นหาเชื้อ ตลาดพรพัฒน์
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2564 ( 12:20 )
151
นำรถพระราชทานฯลุยตรวจโควิด ค้นหาเชื้อ ตลาดพรพัฒน์

วันที่ 10 มกราคม 2564 ที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาล ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (ทีเซลส์) อยู่ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) พัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลพญาไทย,โรงพยาบาลเปาโล,โรงพยาบาลราชวิถี  คณะแพทย์รามา ศ.ดร.วสันต์ จันทรามิตย์  Mobile  Chest X-Ray AI  พร้อมกันนี้ได้นำทีมเทคนิคการแพทย์  อ.วินัย นามธง  มาร่วม swap ได้นำรถยนต์ที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 2 คัน 


ลงตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เพื่อมาตรวจคัดกรองโลกโควิดและเก็บตัวอย่าง การ Swab สารคัดหลั่ง ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และคนไทย สำหรับตรวจหาเชื้อในฐานะเข้าข่ายพื้นที่กลุ่มเสี่ยงโดยวันนี้ ตรวจ จำนวน 1,000 คน 


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บ ตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน อันเป็นหน้าที่ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง