รีเซต

อนุมัติ 55 ล้าน! ยกมือเป็นเอกฉันท์ อบจ.พิษณุโลก ซื้อซิโนฟาร์ม 56,000 โดส

อนุมัติ 55 ล้าน! ยกมือเป็นเอกฉันท์ อบจ.พิษณุโลก ซื้อซิโนฟาร์ม 56,000 โดส
ข่าวสด
23 มิถุนายน 2564 ( 18:44 )
91
อนุมัติ 55 ล้าน! ยกมือเป็นเอกฉันท์ อบจ.พิษณุโลก ซื้อซิโนฟาร์ม 56,000 โดส

 

สภาอบจ.พิษณุโลก ยกมือเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณ 55,328,000 ล้านบาท จึดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดประชาชนชาวพิษณุโลกฟรี

 

 

วันที่ 23 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภา อบจ.พิษณุโลก เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 30 คน โดยฝ่ายบริหาร มี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ,พิษณุโลก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชน และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมด้วย พร้อมปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

 

 

สำหรับในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญ คือ นายกอบจ.พิษณุโลก เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวพิษณุโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครบถ้วน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564 ของอบจ.พิษณุโลก จำนวน 55,328,000 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ

 

 

 

 

นายมนต์ชัย เปิดเผยว่า วันนี้สภาอบจ.พิษณุโลก อนุมัติงบประมาณ 55,328,000 ล้านบาท จึดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 56,000 โดส แยกเป็นค่าวัคซีน, ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด และช่วยเสริมรัฐบาลการฉีดวัคซีนให้ระชาชนในจ.พิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.พิษณุโลก และลงทะเบียนกับ แอปพลิเคชั่น “พิดโลกพร้อม” และ “หมอพร้อม” ให้ได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วนไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง