TrueID

ลุ้น"แรงงาน"ชง ครม.ลดส่งเงินสมทบลูกจ้างประกันสังคมเหลือ 75 บาท

ลุ้น"แรงงาน"ชง ครม.ลดส่งเงินสมทบลูกจ้างประกันสังคมเหลือ 75 บาท
TNN ช่อง16
26 มกราคม 2564 ( 09:59 )
48
ลุ้น"แรงงาน"ชง ครม.ลดส่งเงินสมทบลูกจ้างประกันสังคมเหลือ 75 บาท

วันนี้( 26 ม.ค.) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.  ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม คาดว่าจะมีการพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 คาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอขอปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จากเดิมร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5 แต่การส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างยังเป็นร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว 12 ล้าน แม้แนวทางนี้จะทำให้การเก็บเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมหายไปประมาณ 2 หมื่นล้านบาท แต่ลูกจ้างจะได้ประโยชน์จากการที่นำเงินที่ต้องจ่ายสมทบไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม(สปส.)ได้ปรับลดอัตราเงินสมทบ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33  เหลือฝ่ายละร้อยละ 3 จากร้อยละ 5 โดยจ่ายเพียง 450 บาท  ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาทแล้วนั้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 

โดย หากมติครม.พิจารณาแล้วอนุมัติเห็นชอบ ผู้ประกันตนในมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบเหลือเพียง 75 บาท ( 15000X0.5%) โดยนายจ้างจะสมทบที่ 3% เท่าเดิมคือ 450 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ซึ่งผู้ประกันตนจะมีเงินเหลือเพิ่ม 675 บาทต่อเดือน จากเดิมที่จ่าย 750 บาท

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง