รีเซต

รถมือสอง! ขนส่งฯ เตือนเลี่ยงซื้อขายด้วยวิธีโอนลอย เช็กหลักฐานได้ที่นี่

รถมือสอง! ขนส่งฯ เตือนเลี่ยงซื้อขายด้วยวิธีโอนลอย เช็กหลักฐานได้ที่นี่
TNN ช่อง16
9 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:50 )
30
รถมือสอง! ขนส่งฯ เตือนเลี่ยงซื้อขายด้วยวิธีโอนลอย เช็กหลักฐานได้ที่นี่

กรมการขนส่งทางบก เตือนประชาชนที่ต้องการ "ซื้อขายรถมือสอง" หลีกเลี่ยงการซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอย เสี่ยงอาจเป็นรถที่ได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย


นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เตือนประชาชนที่ต้องการซื้อขายรถมือสอง หลีกเลี่ยงการซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอยโดยเซ็นเอกสารไว้แล้วมาดำเนินการในภายหลัง เนื่องจากอาจก่อปัญหาให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น กรณีผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี รถเกิดอุบัติเหตุ หรือนำรถไปกระทำผิดกฎหมายซึ่งยังคงปรากฏชื่อเจ้าของรถรายเดิมในระบบทะเบียน สร้างปัญหายุ่งยากให้เจ้าของรถรายเดิม 


นอกจากนี้ การไม่นำรถเข้ามาดำเนินการโอนทางทะเบียนยังทำให้ผู้ซื้อไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของรถได้โดยสมบูรณ์ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือไม่ ขบ. จึงกำชับทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของรถก่อนการซื้อขายทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจ และต้องตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถให้ครบถ้วนเพื่อการซื้อขายที่ถูกต้องโดยเฉพาะสมุดคู่มือรถฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถ ต้องถูกต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกรายการ และที่สำคัญต้องตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีครบถ้วนถูกต้อง พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที 


โดยหลักฐานการโอนที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเตรียมมาโอนรถ ณ สำนักงานขนส่ง ได้แก่ 


1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถตัวจริง 

2) หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน

3) สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ถ้ามี) 

4) แบบคำขอโอนและรับโอนที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ทั้งนี้ ขบ. จะมีการตรวจสอบทะเบียนรถด้วยระบบฐานข้อมูล MDM (Master Data Management) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนรถ ข้อมูลต่าง ๆ ได้แม่นยำ เพื่อความมั่นใจในการซื้อขายรถ โดยระบบจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองรถในทันทีที่ได้รับข้อมูลการแก้ไข อีกทั้งยังเชื่อมโยงออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศในทุกระบบงาน ดังนั้น ชื่อผู้ครอบครองรถที่ปรากฏในระบบจึงตรงกับที่ระบุในเล่มทะเบียนรถ ขบ. ขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อความปลอดภัยในการโอนรถ และไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพภาพจาก กรมขนส่งฯ

 ที่มา รัฐบาล

ภาพจาก TNN Online


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง