รีเซต

หมอกควันลำปางจางลง หลังฝนคะนอง ชะล้างค่าฝุ่น PM2.5 ลด ยังเข้มคุมไฟป่า

หมอกควันลำปางจางลง หลังฝนคะนอง ชะล้างค่าฝุ่น PM2.5 ลด ยังเข้มคุมไฟป่า
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:39 )
30
หมอกควันลำปางจางลง หลังฝนคะนอง ชะล้างค่าฝุ่น PM2.5 ลด ยังเข้มคุมไฟป่า

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2564 จ.ลำปาง เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ตั้งแต่ช่วงเย็น และในช่วงคืนที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นผลดีที่ได้สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ จ.ลำปาง ให้คลายแล้งลงไปได้บ้าง และที่สำคัญยังคลายปัญหาฝุ่นหมอกควัน ที่ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน ให้คลายลง โดย จ.ลำปาง เผชิญปัญหาฝุ่นหมอกควันปกคลุมพื้นที่มานานกว่า 4 สัปดาห์แล้ว กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง จึงทำให้สถานการณ์หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ลดลงมา จนกลับไปอยู่ในเกณฑ์ ไม่เกินค่ามาตรฐานแล้ววันนี้

 

โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รายงานค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 42 – 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีเหลือง ซึ่งเป็นคุณภาพอากาศปานกลาง ส่วนจุดฮอตสปอต หรือจุดความร้อน ตามภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้ พื้นที่ จ.ลำปาง พบตัวเลขเป็น 0

 

อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของวันนี้ ถือว่ายังอยู่ใกล้ ค่าห้ามเกินมาตรฐาน คือ ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร โดยทางจังหวัดลำปาง ประเมิณสถานการณ์ ว่า หากสภาพอากาศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีฝนตกลงมา และในพื้นที่ยังเกิดไฟไหม้ป่า และการเผาในที่โล่งแจ้งอีก ก็จะทำให้สถานการณ์ฝุ่นหมอกควัน และค่า PM 2.5 กลับมาเพิ่มสูงขึ้นเป็นปัญหาต่อพื้นที่ จ.ลำปาง อีกได้

 

ดังนั้น ในที่ประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูล และสั่งการ ระดับจังหวัดลำปาง ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน โดย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในการประชุม จึงสั่งการกำชับให้ทุกหน่วยงาน และในทุกพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ได้เพิ่มความเข็มในการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหา โดยเฉพาะการเกิดไฟไหม้ป่า ไม่ให้มีเกิดขึ้นมากอีก เพราะขณะนี้ฝนตกลงมา จึงถือเป็นการรีเซ็ตสภาพอากาศให้ดีขึ้น แต่ในช่วงที่ผ่านมา พบจุดความร้อน และจุดฮอตสปอต ตามภาพถ่ายดาวเทียม ที่พบการเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ในห้วงเดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ พุ่งขึ้นมากถึง 1,344 จุด  แบ่งเป็นจุดความร้อนที่พบในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 823 จุด ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พบ 521 จุด ทั้งหมดนั้นพบเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติมากที่สุด 817 จุด , พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 257 จุด , พื้นที่เขต สปก. 127 จุด , พื้นที่การเกษตร 81 จุด และเขตหมู่บ้าน และชุมชน 60 จุด สำหรับจุดความร้อนใน จ.ลำปาง พบมากในพื้นที่ อ.เถิน รองลงมา อ.งาว , อ.แม่พริก และ อ.เกาะคา ตามลำดับ

 

ด้านกำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฎิบัติการลาดตระเวน และดับไฟป่าจากมณฑลทหารบกที่ 32 ก็ยังออกปฎิบัติหน้าที่ป้องกันผืนป่า ถึงแม้สถานการณ์ไฟป่า และฝุ่นหมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง จะคลี่คล้ายลงจากฝนที่ตกลงมาชะล้าง และเจือจางให้ฝุ่นหมอกควัน และค่า PM 2.5 ลดลง โดยทาง พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ยังคงสั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารออกลาดตระเวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ และประชาชนจิตอาสาเครือข่ายปกป้องป่าในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะลาดตระเวนในผืนป่าแนวเทือกเขาดอยพระบาท ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.แม่เมาะ และ อ.แม่ทะ ซึ่งเป็นผืนป่าสำคัญอยู่ใกล้ตัวเมืองลำปาง เพื่อป้องกันคนเข้าป่าล่าสัตว์ และจุดไฟเผาป่า นอกจากนี้ กำลังเจ้าหน้าที่ ในช่วงเดินลาดตระเวน ก็ได้ใช้เครื่องเป่าลม และไม้กวาด ทำแนวกันไฟในจุดที่ มีเศษใบไม้ทับถมมากด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง