รีเซต

โครงการ 'น้ำประปา' ส่งต่อสายธารฟื้นชีวิตชาวบ้านต้าฮว่า

โครงการ 'น้ำประปา' ส่งต่อสายธารฟื้นชีวิตชาวบ้านต้าฮว่า
Xinhua
22 มีนาคม 2566 ( 15:10 )
60
โครงการ 'น้ำประปา' ส่งต่อสายธารฟื้นชีวิตชาวบ้านต้าฮว่า

ต้าฮว่า, 22 มี.ค. (ซินหัว) -- อำเภอปกครองตนเองต้าฮว่า กลุ่มชาติพันธุ์เหยา เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst) ทางตะวันตกของกว่างซี เผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงมานานหลายปี 

 

นับตั้งแต่ปี 2012 รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดการปัญหาขาดแคลนน้ำผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การสร้างถังเก็บน้ำหรืออ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำ หรือการสร้างโครงการน้ำประปาที่สามารถผันน้ำจากแม่น้ำเข้าสู่พื้นที่บนภูเขา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนและจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านท้องถิ่น

 

หลังจากทุ่มเทความพยายามนานหลายปี ประชากรในชนบทกว่า 200,000 ชีวิตในต้าฮว่าก็สามารถเข้าถึงน้ำประปาที่ปลอดภัยได้อย่างสะดวกสบาย และไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอีกต่อไป

 

(บันทึกภาพปี 2012-2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง