รีเซต

เกษตรทำเงิน! ชาวโพทะเลรวมกลุ่มปลูกมะนาวแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม

เกษตรทำเงิน! ชาวโพทะเลรวมกลุ่มปลูกมะนาวแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม
TNN ช่อง16
15 ตุลาคม 2563 ( 16:43 )
405
เกษตรทำเงิน! ชาวโพทะเลรวมกลุ่มปลูกมะนาวแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายวีระชัย  เข็มวงษ์  เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นติดตามเกษตรกรกรที่ปลูกมะนาว   ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ปลูกมะนาว จำนวน 11,432 ไร่  โดยอำเภอโพทะเล มีพื้นที่ปลูกมะนาว มากสุดจำนวนมากถึง  9,196 ไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกมะนาวสายพันธุ์แป้นรำไพ และแป้นพิจิตร ผลใหญ่มีความเปรี้ยวสูง ขายได้ราคาดี  เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีราคาสูงที่สุด ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมะนาวนอกฤดู และตลาดจะมีความต้องการสูงมาก


โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพทะเล รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการต่อรองการค้าเพื่อให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายเองได้ และส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและกำจัดแมลงในมะนาว  สำหรับด้านการตลาดมะนาวที่อำเภอโพทะเล สามารถส่งออกไปยังตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองและตลาดทางภาคอีสาน  ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้นอกจากการทำนา  

ด้านนางจิตรลดา รอดเทศ  เจ้าของจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต(ท่ามะนาว)  ตำบลท่าบัว อ.โพทะเล เผยว่าทุกๆวันเกษตรกรจะทำการเก็บผลมะนาวจากสวน มาส่งที่ท่ามะนาว  ซึ่งเป็นจุดรวบรวมผลผลิตมะนาว รับซื้อจากเกษตรกร โดยจะทำการคัดแยกผลตามเบอร์ และขนาดของผลมะนาว โดยมีเครื่องคัดผลผลิต สำหรับวันนี้ท่ามะนาวแห่งนี้รับซื้อผลมะนาวแป้นรำไพ ผลจัมโบ้ รับซื้อที่เฉลี่ยผลละ 1 บาท 30 สตางค์ ถึง 1 บาท 50 สตางค์ แล้วแต่ขนาดส่วนมะนาวแป้นพิจิตร รับซื้อเป็นกิโลกรัมละ 5 บาทเมื่อคัดแยกแล้วจะบรรจุใส่ถุงพลาสติก เพื่อส่งขายให้ลูกค้าตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดทางภาคอีสาน  ทั้งราคาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับในฤดูหรือนอกฤดูและความต้องการของตลาดในช่วงนั้นๆ  ซึ่งในแต่ละวันเกษตรนำผลผลิตมาขายกว่า 3 ตันทุกวัน


นายสุดใจ จุ้ยเอี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร กล่าวว่าตนเองนั้นได้ทำการปลูกมะนาวสายพันธุ์แป้นรำไพ จำนวน 5 ไร่ สำหรับการปลูกมะนาว จะทำการยกร่องดิน และปล่อยน้ำเข้าไประหว่างร่องน้ำให้เกิดความชุ่มชื้น  การปลูกระหว่างร่องและระหว่างต้นประมาณ 4 คูณ 4 เมตร อายุประมาณ 1 ปี ก็สามารถให้ผลผลิตได้ 

สำหรับการดูแลนั้นจะหมั่นพรวนดินใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 หรือ 18- 18- 18 ในเรื่องของโรคแมลงก็จะมีเรื่องของแคงเกอร์ และหนอน กินใบซึ่งจะมาในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว โดยปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้เข้าไปส่งเสริมให้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและกำจัดแมลงในมะนาวแทน ส่วนรายได้นั้นในหนึ่งเดือนเก็บผลผลิตรวม 5 ไร่ ขายได้ประมาณ 2 หมื่นบาทและในช่วงหน้าแล้งมะนาวจะมีราคาแพง 

 อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 0566 13423 ต่อ 103 ได้ในวันและเวลาราชการเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง