เร่งพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 จีพีเอสซีมอบ 500,000 บาทหนุน

เร่งพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 จีพีเอสซีมอบ 500,000 บาทหนุน
มติชน
3 เมษายน 2563 ( 20:58 )
42
เร่งพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 จีพีเอสซีมอบ 500,000 บาทหนุน

จีพีเอสซีมอบ 500,000 บาทพัฒนาชุดตรวจเชื้อโวคิด-19

วันที่ 3 เมษายน นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้กับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อนำไปพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเป็นการร่วมมือวิจัยระหว่าง VISTEC นำโดย ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล และภาคีเครือข่าย รวมทั้งการร่วมสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อบรรเทาและยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ในการมอบเงินดังกล่าว มี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภา ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี และคุณพัชมน หงษ์พานิช รองอธิการบดีด้านบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นผู้รับมอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง