รีเซต

กลุ่มนศ.ปชช. ปลักหลักรอไมค์ ระยอง ด้าน สภ.ติดประกาศห้ามก่อควายวุ่นวาย

กลุ่มนศ.ปชช. ปลักหลักรอไมค์ ระยอง ด้าน สภ.ติดประกาศห้ามก่อควายวุ่นวาย
มติชน
25 สิงหาคม 2563 ( 09:34 )
140
กลุ่มนศ.ปชช. ปลักหลักรอไมค์ ระยอง ด้าน สภ.ติดประกาศห้ามก่อควายวุ่นวาย

กลุ่มนศ.ปชช. ปลักหลักรอไมค์ ระยอง ด้านตำรวจ 1 กองร้อยคอยอำนวยความสะดวกและทาง สภ.ติดประกาศห้ามก่อควายวุ่นวาย

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม จากกรณีที่หน้าบริเวณ สภ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี มีกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มของประชาชนที่ไม่เอาเผด็จการมารวมตัวกันปักหลักนอนรอค้างคืนเป็นเพื่อน นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ แกนนำปราศรัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยได้ที่ตลาดระยอง มา ส่งดำเนินคดีที่ สภ.คลองหลวง หลังพนักงานสอบสวน สภ. คลองหลวง ขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีออหมายจับในมาตรา116 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดระยองจับกุมตัวส่งมาดำเนินคดี  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

 

เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากหน้า สภ.คลองหลวง มีกลุ่ม นศ.ประชาชนที่ปักหลักนอนรอเป็นเพื่อนนายภานุพงศ์ จาดนอก ที่หน้า สภ.คลองหลวง นอกจากนี้มีกำลัง ตร.ประมาณ 1 กองร้อยมาอำนวยความสะดวก และทาง สภ.ติดประกาศห้ามก่อควายวุ่นวาย

 

 

ประกาศสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เรื่อง ข้อกำหนดสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริวณสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และเพื่อให้การให้บริการของสถานีตำรวจและการดำเนินกระบวนการทางราชการเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว รวมถึงมิให้เป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนบุคคลอื่นที่มาติดต่อราชการและเพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยพนักงานตามกฎหมายปฏิบัติการตามหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้


ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดประพฤติตนก่อความวุ่นวาย ใช้คำพูดหรือกริยาในทางที่ก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย ก่อความรำคาญส่งเสียงดัง ในทางประวิงให้การให้บริการของสถานีตำรวจ หรือกระทำการในลักษณะที่เป็นการส่งเสริม ยั่วยุ จูงใจ สนัสนุนใด ๆ ในกรกระทำดังกล่ว รวมถึงกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน ตลอดทั้งให้เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจตราคัดกรองอนุญาตให้บุคคลใดเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นในอาคารสถานีตำรวจและบริเวณรอบ


ข้อ ๒ ห้ามมิให้นำหรือใช้โทรโข่ง ไมโครโฟน ครื่องขยายเสียง รวมถึงอุปกรณ์ขยายเสียงต่าง ๆ หรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันในบริเวณพื้นที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓


ข้อ ๓ ห้ามมิให้กระทำไวโดยวิธีใด ๆ ให้ปรากฎและเผยแพร่ซึ่งภาพหรือเสียงหรือทั้งภาพและเสียง การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ บันทึกภาพและเสียง ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Live) โดยเฉพาะทางสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันโดยปรากฏข้อมูลอันเป็นเท็จและทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ


ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดนำอาวุธหรือสิ่งของผิดกฎหมายข้ามาในบริเวณสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงผู้ใดฝ่าฝืนการกระทำดังกล่าว ถือว่ากระทำความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิหคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พันตำรวจเอก
(เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ )
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง