เปิดวิธีลงทะเบียน "เที่ยวปันสุข" กระตุ้นท่องเที่ยว ก่อนถึงวันดีเดย์ 1 ก.ค.

เปิดวิธีลงทะเบียน "เที่ยวปันสุข" กระตุ้นท่องเที่ยว ก่อนถึงวันดีเดย์ 1 ก.ค.
มติชน
28 มิถุนายน 2563 ( 14:01 )
53
เปิดวิธีลงทะเบียน "เที่ยวปันสุข" กระตุ้นท่องเที่ยว ก่อนถึงวันดีเดย์ 1 ก.ค.

เปิดวิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” กระตุ้นท่องเที่ยว ก่อนถึงวันดีเดย์ 1 ก.ค.

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเสนอขอใช้เงินกู้วงเงิน 22,400 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ 3 โครงการประกอบด้วย โครงการกำลังใจ, เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข โดยระยะเวลาดำเนินโครงการปเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 2563 พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำ 3 แพคเกจท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 1.แพคเกจ “กำลังใจ” เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้า ในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวม 1.2 ล้านคน โดยให้เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 ราย ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 คน 2. แพคเกจ “เที่ยวปันสุข” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศ รวมถึงกลุ่มรถเช่า โดยรัฐบาลจะทำการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 40% ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ 1 คน
และ 3.แพคเกจ “เราไปเที่ยวกัน” สำหรับบุคคลทั่วไป โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าโรงแรม 40% ต่อคืน แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 ต่อคืน (นักท่องเที่ยว 1 คนจะได้รับ 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 5 คืน แต่สามารถแยกการเดินทางได้ และไม่จำเป็นต้องไปครั้งเดียว 5 คืน)

 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการ “เที่ยวปันสุข” นั้นจะต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.2563) จากนั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ “เราไปเที่ยวกัน” เพื่อจองที่พักและเมื่อลงทะเบียนจองที่พักจะได้รับ Promotion Code ส่วนลดค่าเดินทาง เพื่อนำไปจองบัตรโดยสารทั้งไปและกลับ

 

รายงานข่าวระบุอีกว่า ทั้งนี้ สำหรับ “เที่ยวปันสุข” และ “เราไปเที่ยวกัน” นักท่องเที่ยวที่จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นั้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจะต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง