รีเซต

กนอ.ผุดไอเดีย สร้างนิคมฯ แนวดิ่ง ตอบโจทย์พื้นที่จำกัด

กนอ.ผุดไอเดีย สร้างนิคมฯ แนวดิ่ง ตอบโจทย์พื้นที่จำกัด
TNN ช่อง16
25 สิงหาคม 2565 ( 09:37 )
53
กนอ.ผุดไอเดีย สร้างนิคมฯ แนวดิ่ง ตอบโจทย์พื้นที่จำกัด

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือนายวีริศ อัมระปาล ระบุว่า หลังการประชุมร่วมกับสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และพันธมิตร โดยหารือถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน และโครงการในอนาคต รวมถึงนโยบายการสนับสนุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในโครงสร้างอาคารหลายชั้น สามารถตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่ในเขตเมืองที่มีอยู่อย่างจำกัด ตอบสนองความต้องการใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่งต่อคณะกรรมการ กนอ.แล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องการให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาด้วย 

ทั้งนี้การรับฟังความคิดเห็นจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคที่ทางผู้พัฒนานิคมฯ ต้องการให้ กนอ.ช่วยสนับสนุน หรือประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กนอ.ยินดีรับฟังและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

ด้านนายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร หรือนางอัญชลี ชวนิชย์ กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ได้หารือกับผู้บริหาร กนอ. เพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรค และวางอนาคตในการดำเนินงานร่วมกัน ขณะเดียวกันผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการให้ข้อเสนอแนะกับ กนอ.เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง