เปิด 14 ชื่อว่าที่บอร์ดกสทช. ส่งวุฒิฯคัดเหลือ 7 “ฐากร” ไม่ผ่านสรรหา

เปิด 14 ชื่อว่าที่บอร์ดกสทช. ส่งวุฒิฯคัดเหลือ 7 “ฐากร” ไม่ผ่านสรรหา
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 19:33 )
102
เปิด 14 ชื่อว่าที่บอร์ดกสทช. ส่งวุฒิฯคัดเหลือ 7 “ฐากร” ไม่ผ่านสรรหา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีนายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหากสทช. ทั้ง 7 ด้าน จำนวน 14 คน ผลปรากฏดังนี้

 

1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2 คน คือ นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย , พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผบ.ทอ.

 

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ 2 คน ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อายุ 53 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,น.ส.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม 2 คน รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม

 

4.ด้านวิศวกรรม 2 คน คือ นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ,นายอานนท์ ทับเที่ยงประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง)

 

5.ด้านกฎหมาย 2 คน คือ นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ, ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ผู้ชำนาญการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

6.ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ,ศ.อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 2 คน พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.

 

สำหรับขั้นตอนต่อไปเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช. จะนำรายชื่อทั้ง 14 คน พร้อมประวัติ และเอกสารหลักฐาน เสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อมีมติเลือกต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง