รีเซต

กพร. แจงต่อใบอนุญาตอัคราฯ ไม่เกี่ยวกับคดีข้อพิพาท เตรียมขออนุญาโตฯ เลื่อนการตัดสิน

กพร. แจงต่อใบอนุญาตอัคราฯ ไม่เกี่ยวกับคดีข้อพิพาท เตรียมขออนุญาโตฯ เลื่อนการตัดสิน
ข่าวสด
27 มกราคม 2565 ( 20:22 )
15
กพร. แจงต่อใบอนุญาตอัคราฯ ไม่เกี่ยวกับคดีข้อพิพาท เตรียมขออนุญาโตฯ เลื่อนการตัดสิน

กพร. แจงต่อใบอนุญาตอัครา - นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า ยืนยันการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษที่ 3/2563-46/2563 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แร่ พ.ศ.2560 ซึ่งมีขั้นตอน หลักเกณฑ์และการตรวจสอบที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากขึ้น และยากมากกว่ากฎหมายฉบับเก่า

 

“ถ้าผู้ประกอบการทำดี ทำถูกต้องตามกฎหมาย เราในฐานะข้าราชการ ไม่ใช่นักการเมือง ก็ต้องทำตามหน้าที่ในการพิจารณา ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่กีดกัน ไม่กลั่นแกล้ง ถูกก็ว่าถูก ผิดก็ว่าผิด เมื่อตรวจสอบแล้วพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกอบการทำถูกต้อง ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่อนุญาต ขณะที่แปลงในพื้นที่อื่นที่ทำถูกต้องก็ได้รับอนุญาตไปหลายร้อยแปลงแล้วตั้งแต่กฎหมายฉบับใหม่คลอดออกมา ไม่ใช่ว่ามีคดีกันอยู่แปลงนั้น แล้วจะมาอนุญาตแลกกับแปลงนี้ มันคนละเรื่องกัน เรื่องคดีก็เป็นเรื่องของคดี”

 

 

นายนิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังจะขอเลื่อนการตัดสินข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการออกไปอีกครั้งจากที่จะครบกำหนดวันที่ 31 ม.ค.นี้ เพราะอยู่ระหว่างเจรจาที่เป็นไปในทางที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แต่ยังไม่จบ ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถขอเลื่อนการตัดสินอออกไปได้ไม่มีกำหนดตามที่เห็นตรงกัน

 

สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษที่ 3/2563-46/2563 และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ 1/2551 ของอัคราฯ ที่ไม่เกี่ยวกับแปลงที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตฯ นั้น ขั้นตอนต่อไปบริษัทต้องแจ้งการเข้าพื้นที่ล่วงหน้า และกพร. จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตัวแทนจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทได้จัดทำและนำเสนอเพื่อขอต่อใบอนุญาตแล้ว เช่น แผนดูแลและเยียวยาคนในชุมชน แผนฟื้นฟูสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งกองทุนต่างๆ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง