รีเซต

กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ คือกลุ่มไหน ? ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อไหร่ ?

กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ คือกลุ่มไหน ? ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อไหร่ ?
TeaC
10 พฤษภาคม 2564 ( 19:14 )
810
กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ คือกลุ่มไหน ? ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เมื่อไหร่ ?

 

ข่าววันนี้ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลกลุ่มเป้าหมายช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

 

 

 


โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายคนพิการ แจ้งว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ได้มีการเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ

 

 

 • คนพิการ
 • กลุ่มออทิสติก
 • ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้
 • ดาวน์ซินโดรม
 • สมาธิสั้น
 • ผู้ป่วยจิตเวช
 • บุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
 • คนพิการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พก.

 

ทั้งนี้ จะมีการนำร่องในพื้นที่

 

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • สมุทรปราการ
 • ปทุมธานี

 

โดยในรอบแรก กำหนดสำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป และเตรียมเปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤษภาคม นี้ 

 


อธิบดี พก. กล่าวต่อไปว่า กรม พก. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงาน ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด และร่วมเตรียมรวบรวมข้อมูลคนพิการ กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ให้กระทรวงสาธารณสุขนัดหมายคนพิการฉีดวัคซีนตามข้อมูลการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ต่อไป

 

 

โดยจะมีการเปิดให้ฉีดวัคซีนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล เวลา 08.30 - 16.30 น. ด้วยมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับคนพิการกลุ่มดังกล่าว ที่อยู่ในความดูแลของ พก. จำนวนกว่า 2,000 คน  พก. จะมีการรวบรวมและลงทะเบียนให้ตามช่องทางของสถาบันราชานุกูลต่อไป

 


"ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย กรม พก. ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล ที่ให้ความดูแลและห่วงใยคนพิการกลุ่มดังกล่าว โดยการดำเนินงานครั้งนี้ จะครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำหรับในพื้นที่จังหวัดอื่น ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้ครบทุกประเภทความพิการและทั่วถึงทุกพื้นที่ต่อไป พร้อมขอเชิญชวนคนพิการกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ร่วมลงทะเบียนออนไลน์ในช่วงเวลาที่กำหนด  

 

 • ผ่านช่องทางของกระทรวงสาธารณสุขที่ https://forms.gle/MJp1AeTqHapzwzsV7
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันราชานุกูล ที่อยู่ 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2248-8900 โทรสาร 0-2248-2944
 • สายด่วน โทร. 0-2245-4696 (วันราชการปกติ)

 

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน" อธิบดี พก. กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง