โควิดฉุดรายได้ 6 เดือนแรกปี64 'บางกอกแอร์เวย์ส' ลดฮวบกว่า 61.8%

โควิดฉุดรายได้ 6 เดือนแรกปี64 'บางกอกแอร์เวย์ส' ลดฮวบกว่า 61.8%
มติชน
16 สิงหาคม 2564 ( 12:45 )
5
โควิดฉุดรายได้ 6 เดือนแรกปี64 'บางกอกแอร์เวย์ส' ลดฮวบกว่า 61.8%

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2564 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,442.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 39% โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเส้นทางบินภายในประเทศและความถี่ ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการเดินทางและปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ลำปาง กรุงเทพฯ-สุโขทัย กรุงเทพฯ-ตราด และหาดใหญ่-ภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 102.4% และมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 229.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 2/2563 เป็นช่วงที่แต่ละประเทศทั่วโลก ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับในไตรมาสที่ 2/2564 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 47.7% อยู่ที่ 1,936.6 ล้านบาท

 

 

“สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,800.2 ล้านบาท ลดลง 61.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ของธุรกิจสายการบินลดลง 88.8% ธุรกิจสนามบินลดลง 85.3% และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลดลง 39.5% ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1,454.4 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,431.6 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.69 บาท” นายพุฒิพงศ์ กล่าว

 

 

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในส่วนของสายการบิน และสนามบินของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สมุย สุโขทัย และตราด ได้ยกระดับมาตรการโดยงดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขอนามัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

 

 

ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ซึ่งคงเหลือระยะเวลาเช่าตามสัญญาประมาณ 15.5 ปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการสนามบินสมุยต่อไป โดยปราศจากภาระหน้าที่ต่อกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 

 

ทั้งนี้ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด และบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด ได้รับการปรับลดค่าเช่าพื้นที่ ในอัตรา 50% และได้รับการยกเว้นการชำระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบิน นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (ยูทีเอ) ได้นำส่งแผนแม่บทสนามบินฉบับสมบูรณ์ให้แก่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อพิจารณา และได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีประสบการณ์ด้านการออกแบบสนามบินขนาดใหญ่ เพื่อออกแบบร่างขั้นตอนของอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง