รีเซต

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ แจ้งเพิ่มความถี่เส้นทางบิน ‘สุวรรณภูมิ-พนมเปญ’ เป็น 2 เที่ยวบิน/วัน เริ่ม 1 ก.พ.นี้

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ แจ้งเพิ่มความถี่เส้นทางบิน ‘สุวรรณภูมิ-พนมเปญ’ เป็น 2 เที่ยวบิน/วัน เริ่ม 1 ก.พ.นี้
มติชน
28 มกราคม 2565 ( 14:14 )
24
‘บางกอกแอร์เวย์ส’ แจ้งเพิ่มความถี่เส้นทางบิน ‘สุวรรณภูมิ-พนมเปญ’ เป็น 2 เที่ยวบิน/วัน เริ่ม 1 ก.พ.นี้

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งเพิ่มความถี่เที่ยวบินเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อสนับสนุนความต้องการเดินทางระหว่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

 

สำหรับเที่ยวบินในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) ที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม จะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 หรือ เอ 320 โดยเที่ยวบิน PG935 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 17.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 18.35 น. และเที่ยวบิน PG936 ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 19.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 20.40 น. ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

ทั้งนี้ สายการบินฯ มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ผู้โดยสารที่นั่งชั้นประหยัดสามารถนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้สูงสุดท่านละ 30 กิโลกรัม และผู้โดยสารที่นั่งชั้นธุรกิจสามารถนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้สูงสุดท่านละ 50 กิโลกรัม (สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย PG เท่านั้น และผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับสิทธิโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 10 กิโลกรัม)

 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง