ศิริราชจ่อเปิด! OPD New Normal ผู้ป่วยนอกเว้นระยะ

ศิริราชจ่อเปิด! OPD New Normal ผู้ป่วยนอกเว้นระยะ
TNN ช่อง16
8 พฤษภาคม 2563 ( 16:32 )
197
ศิริราชจ่อเปิด! OPD New Normal ผู้ป่วยนอกเว้นระยะ

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  จะจัดแถลงข่าว  “ศิริราชเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด-19 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม” ในวันที่  12 พฤษภาคม  2563  เวลา 10.30 น. ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ  รพ.ศิริราช  และทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง   

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลกระทบใน  วงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ป่วยหลายรายยังคงต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษา รักษา  ตลอดจนรับยาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง แต่กังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) โรงพยาบาลศิริราชห่วงใยประชาชนผู้เจ็บป่วย ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงระยะห่างทางสังคม  จึงเปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด-19 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ที่ได้ออกแบบการให้บริการแบบใหม่ (Redesign)

 

ทั้งการให้บริการพบแพทย์ออนไลน์แก่ผู้ป่วย ที่มีนัดติดตามต่อเนื่องกับโรงพยาบาลศิริราช สามารถพบแพทย์แบบออนไลน์ และได้รับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์สามารถติดตามคิวตรวจ คิวชำระเงิน และรับยาทางไปรษณีย์ได้ เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุด และลดความแออัด โดยผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect “พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว” (Siriraj Telemedicine)

 

การให้บริการผู้ป่วยนอกรูปแบบใหม่นี้ จะเป็น “ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช (OPD New Normal)” ถือเป็นอีกมิติในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน และเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วย กรณีไม่สะดวกมาพบแพทย์

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง