รีเซต

ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ระบาดมากสุดในไทย - จับตา ‘โควิด’ คนเสียชีวิต 2 รายต่อวัน

ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ระบาดมากสุดในไทย - จับตา ‘โควิด’ คนเสียชีวิต 2 รายต่อวัน
TNN ช่อง16
8 พฤษภาคม 2567 ( 08:43 )
9
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ระบาดมากสุดในไทย - จับตา ‘โควิด’ คนเสียชีวิต 2 รายต่อวัน

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ปัจจุบันพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 41.14 รองลงมาคือไข้หวัดใหญ่ชนิด B ร้อยละ 39.64 ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) มีสัดส่วน ร้อยละ 19.22


เมื่อวิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุบาคม 2566 - เมษายน 2567 พบว่า สายพันธุ์ A(H3N2) และ B มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์วัคซีนทั้งจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้


สำหรับวัคซีนที่ใช้ทางซีกโลกเหนือ จะผลิตและจำหน่ายในตลาดโลก ประมาณเดือน สิงหาคม และจะนำเข้ามาในประเทศไทยประมาณเดือน กันยายน 2567 ดังนั้นผู้ที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่แนะนำฉีดก่อนเข้าฤดูฝน จึงต้องใช้วัคซีนทางซีกโลกใต้ ซึ่งผลิตและจำหน่ายในตลาดโลกก่อน ยังมีผลต่อการป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทยถึง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A(H3N2) และ B ส่วนสายพันธุ์ A(H1N1) อาจมีภูมิคุ้มกันป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้บ้าง


อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ตำแหน่งการกลายพันธุ์บนยีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทย 1,332 ตัวอย่าง อ้างอิงข้อมูลตำแหน่งยีนดื้อยาจากองค์การอนามัยโลก ไม่พบยีนบ่งชี้การดื้อยาของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) และชนิด B


ส่วนเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) พบยีนบ่งชี้การดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ 1 สายพันธุ์ คิดเป็นอัตราการดื้อยาร้อยละ 0.39 แต่ยังไม่พบยีนบ่งชี้การดื้อยากลุ่ม นิวรามินิเดส อินฮิบิเตอร์ ชนิดอื่น


ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งการตรวจพบยีนดื้อยาที่รวดเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการวางแผนการใช้ยาต้านไวรัส รวมถึงวางมาตรการการควบคุม และป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสม พร้อมขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี ควบคู่กับการป้องกันตนเอง


ขณะที่กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด - 19 ล่าสุดรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 1,792 ราย  เฉลี่ยรายวัน จำนวน 256 ราย/วัน เสียชีวิต 12 ราย เฉลี่ยจำนวน 2 ราย/ วัน 


ภาพจาก: AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง