รีเซต

กวางตุ้งค้นพบ 'คางคกมีเขา' พันธุ์ใหม่ เจ้าของแขนขาเรียวยาว

กวางตุ้งค้นพบ 'คางคกมีเขา' พันธุ์ใหม่ เจ้าของแขนขาเรียวยาว
Xinhua
1 เมษายน 2567 ( 17:17 )
16
กวางตุ้งค้นพบ 'คางคกมีเขา' พันธุ์ใหม่ เจ้าของแขนขาเรียวยาว

(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพรวมลักษณะทางสัณฐานวิทยาของคางคกมีเขาสายพันธุ์ใหม่ชื่อบูเลโนฟรีย์ส เอลองกาตา (Boulenophrys elongata sp.) ซึ่งถูกค้นพบโดยคณะนักวิจัยของจีน บนเทือกเขาเหลียนฮวา ในมณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน)

กว่างโจว, 1 เม.ย. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยของจีนค้นพบคางคกมีเขา (horned toad) สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าบูเลโนฟรีย์ส เอลองกาตา (Boulenophrys elongata sp. nov.) บนภูเขาเหลียนฮวาในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของประเทศ

อนึ่ง ผลการวิจัยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ เอเชียน เฮอร์พีโทลอจิคัล รีเสิร์ช (Asian Herpetological Research) ฉบับล่าสุด

รายงานระบุว่าคางคกสายพันธุ์ใหม่ถูกค้นพบบนภูเขาสูงซึ่งล้อมรอบด้วยป่าใบกว้างไม่ผลัดใบกึ่งเขตร้อนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในกว่างตง โดยคางคกตัวดังกล่าวมีขนาดตัวเล็กและแขนขาเรียวยาว ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากคางคกสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

บทความชี้ว่าคางคกสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถถูกจำแนกจากสัตว์สกุลเดียวกันที่เคยค้นพบมาก่อนผ่านลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความแตกต่างทางพันธุกรรมในยีนไมโทคอนเดรียลจีโนม 16 เอส (16S) 12เอส (12S) และซีโอ1 (CO1)

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการค้นพบกบสายพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์ในพื้นที่ภูเขาสำคัญของจีน โดยการค้นพบคางคกสายพันธุ์ใหม่นี้บนภูเขาเหลียนฮวาถือเป็นการยืนยันว่าภูมิภาคแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสายพันธุ์สัตว์และพืชจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง