จับตา!โหวตแผนฟื้นฟูฯ การบินไทย 19 พ.ค.นี้

จับตา!โหวตแผนฟื้นฟูฯ การบินไทย 19 พ.ค.นี้
TNN Wealth
13 พฤษภาคม 2564 ( 12:00 )
24
จับตา!โหวตแผนฟื้นฟูฯ การบินไทย 19 พ.ค.นี้

 

ข่าววันนี้ มีรายงานข่าวจาก บมจ.การบินไทย (THAI) ถึงความคืบหน้าเรื่องการโหวตแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทย เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในช่วงเช้าของวันนี้ หลังจากเมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้หลายรายได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ

 

 

ในการประชุมดังกล่าว ผู้ทำแผนได้ชี้แจงหลักการชำระหนี้ตามแผน และรายละเอียดในการขอแก้ไขแผน และเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนแต่ละราย ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้

 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ในที่ประชุมสอบถามคำถามและให้ผู้ทำแผนตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการประชุมปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมจำนวน 20 ราย จำนวนหนี้ตามมาตรา 90/47 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง