รีเซต

วันนี้วันอะไร วันอนุรักษ์ควายไทย ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันอนุรักษ์ควายไทย ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2565 ( 22:58 )
97
วันนี้วันอะไร วันอนุรักษ์ควายไทย ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 14 พฤษภาคมเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล และส่งเสริมการเลี้ยงควาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ควายไทยยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ การที่ก่อตั้งวันอนุกรักษ์ควายไทยขึ้นก็เนื่องจากต้องการให้คนไทยถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไป


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง