รีเซต

ทิวทัศน์ 'กรุงอาชกาบัท' เมืองแห่งสถาปัตยกรรมหินอ่อนสีขาว

ทิวทัศน์ 'กรุงอาชกาบัท' เมืองแห่งสถาปัตยกรรมหินอ่อนสีขาว
Xinhua
28 พฤศจิกายน 2566 ( 17:08 )
47
ทิวทัศน์ 'กรุงอาชกาบัท' เมืองแห่งสถาปัตยกรรมหินอ่อนสีขาว

อาชกาบัท, 28 พ.ย. (ซินหัว) -- ทิวทัศน์หมู่สถาปัตยกรรมโอ่อ่างดงามรอบกรุงอาชกาบัท เมืองหลวงของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศ โดยกรุงอาชกาบัทมีหมู่อาคารผนังหินอ่อนสีขาวอยู่เนืองแน่น จนได้รับสมญานามว่า "เมืองแห่งหินอ่อนสีขาว"

(บันทึกภาพวันที่ 25-27 พ.ย. 2023)

                                

ข่าวที่เกี่ยวข้อง