รีเซต

ขานรับนโยบายรบ.ป้องโควิด 'ธพส.' ออกมาตรการเวิร์กฟรอมโฮม ลั่นไม่กระทบภารกิจ

ขานรับนโยบายรบ.ป้องโควิด 'ธพส.' ออกมาตรการเวิร์กฟรอมโฮม ลั่นไม่กระทบภารกิจ
มติชน
8 มกราคม 2564 ( 20:19 )
65
ขานรับนโยบายรบ.ป้องโควิด 'ธพส.' ออกมาตรการเวิร์กฟรอมโฮม ลั่นไม่กระทบภารกิจ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติให้พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

 

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา และรัฐบาลได้มีข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดย ธพส. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด รวมถึงลดความแออัดในที่ทำงาน จึงขานรับนโยบายของรัฐบาล ออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดที่มีความใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาทำงาน และผู้ที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานของ ธพส. สามารถปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย หรือเวิร์กฟรอมโฮม ได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่ส่งผลกระทบต่องาน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ส่วนพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ที่ ธพส. เป็นผู้ดูแลอยู่นั้น ยังคงมีการใช้มาตรการต่างๆ ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการคัดกรองการเข้า-ออกอาคาร ด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ด้านการขนย้ายผู้มีความเสี่ยง และด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง