รีเซต

PTTGC เผย มิ.ย. 65 ออกหุ้นกู้ 2 ล็อต มูลค่ารวม 2.5 หมื่นลบ.

PTTGC เผย มิ.ย. 65 ออกหุ้นกู้ 2 ล็อต มูลค่ารวม 2.5 หมื่นลบ.
ทันหุ้น
6 กรกฎาคม 2565 ( 18:31 )
157
PTTGC เผย มิ.ย. 65 ออกหุ้นกู้ 2 ล็อต มูลค่ารวม 2.5 หมื่นลบ.

#PTTGC #ทันหุ้น-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 1. หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 5,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.21% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 12 ปี จำนวน

3,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี 

 

และเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนทั่วไป จำนวนรวมทั้งสิ้น 17,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี 

 

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ AA+ โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย จะนำไปชำระคืนเงินกู้ และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง