รีเซต

“กสศ.-สอศ.” ลุยสร้างโอกาส นร.ยากจน- ด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ

“กสศ.-สอศ.” ลุยสร้างโอกาส นร.ยากจน- ด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ
TNN ช่อง16
28 ธันวาคม 2565 ( 14:14 )
37
“กสศ.-สอศ.” ลุยสร้างโอกาส นร.ยากจน- ด้อยโอกาส เรียนต่อสายอาชีพ

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คือแรงกระเพื่อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการให้ทุนเพื่อผลิตกำลังคน 2,500 คนต่อปีเป็นช่องทางสำคัญ ที่กสศ. ยังช่วยยกระดับสายอาชีพเชื่อมต่อกับโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงการนำพาเด็กหลุดจากระบบ เข้ามาสู่รั้ว อาชีวะศึกษา ถือเป็นกระบวนการสอดคล้องเป้าหมายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ


“ถ้าอาชีวะฯ แข็งแกร่ง ประเทศจะได้รับอนิสงค์จากการขับเคลื่อนของ กสศ. ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ดี” เรืออากาศโทสมพร กล่าวดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่คัดเลือกโดยสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม มีจำนวนนักศึกษาทุนสะสมทั้งหมด 9,614 คน เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 300 กว่าคน สำเร็จการศึกษาแล้ว 3,056 คน 

“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เป็น เรือธงของ กสศ. ที่เป็นส่วนหนึ่งโอกาสทางการศึกษาสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ที่ต้องการให้เด็กเยาวชนไทยหลุดจากกับดักความยากจน และกับดักรายได้ปานกลาง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากเราพัฒนา มุ่งมั่น สนับสนุน ผลักดัน เยาวชนที่ขาดโอกาสไปสู่ทางสายอาชีพ จะช่วยให้เขาหลุดจากกับดักความยากจน ไม่เพียงมีรายได้ปานกลางแต่สามารถไปสู่รายได้สูงในอนาคต” ผู้จัดการ กสศ. กล่าว 


กสศ. ยังดำเนินการพัฒนาตัวแบบสถานศึกษานวัตกรรมจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคนิคพังงา  นอกจากนี้ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตัวแบบ ร่วมกับภาคเอกชน 

ขณะที่ นายพรเทพ เจริญผลจันทร์ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รูปแบบการให้ทุนของ กสศ. คือโอกาสในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษา เนื่องจาก กสศ. ไม่เพียงให้ทุนกับนักศึกษาแต่ยังให้ทุนกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตนักศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการได้

 (สอศ. – กสศ. ร่วมผลิตกำลังคนสายอาชีพแก้ปมความเหลื่อมล้ำ หลุดพ้นกับดักความยากจนข้ามรุ่น | กสศ. (eef.or.th) 

ภาพ :  กสศ. 

ข้อมูล :กสศ. 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง