รีเซต

ทั่วโลกเผชิญ ราคาสินค้า-ค่าครองชีพ พุ่งทุบสถิติสูงสุด พณ.ชี้ 5 ปัจจัยตัวป่วน

ทั่วโลกเผชิญ ราคาสินค้า-ค่าครองชีพ พุ่งทุบสถิติสูงสุด พณ.ชี้ 5 ปัจจัยตัวป่วน
มติชน
15 มกราคม 2565 ( 20:20 )
19
ทั่วโลกเผชิญ ราคาสินค้า-ค่าครองชีพ พุ่งทุบสถิติสูงสุด พณ.ชี้ 5 ปัจจัยตัวป่วน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ทั่วโลก ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและค่าครองชีพ รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้า พบว่า หลายประเทศเจอภาวะราคาสินค้าและค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ต่อเนื่องจากช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยตลาดสำคัญที่ทูตพาณิชย์รายงาน ได้แก่

 

สหรัฐ พบว่า ราคาสินค้าเดือนธันวาคม 2564 พุ่งสูงขึ้น 7% เทียบกับธันวาคม 25 3 นับว่าเพิ่มสูงที่สุดในรอบเกือบ 40 ปี โดยใน 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานสูงขึ้นเฉลี่ย 29.3% อาหารเพิ่มขึ้น 6.3% และสินค้าอื่น 5.5% ส่งผลต่อร้านอาหาร ธุรกิจบริการ เครื่องนุ่งห่ม เฟอริเจอร์ เป็นต้น

 

ตลาดแคนาดา พบว่า เผชิญกับผลกระทบของปัญหาเงินเฟ้อที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งสัญญาณให้ค่าครองชีพ ใน แคนาดาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่กลางปี 2564 โดยอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือน พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 4.7 ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 ห้างค้าปลีกทยอยปรับเพิ่มราคาสินค้า เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

 

ตลาด เคนยา พบว่า ค่าครองชีพในเคนยาปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 30 จากปี 2563 โดยราคาสินค้าอาหารทุกรายการสำคัญ เช่น ขนมปัง น้ำมันพืช ผักและผลไม้ ปรับเพิ่มขึ้น15-25% จากปีก่อน

 

ตลาดอิสราเอล พบว่า อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาขนส่ง เพิ่มขึ้น 3.4% เครื่องตกแต่ง 7.8% อาหารไม่รวมผักและผลไม้ 2.8% การศึกษา 3.2% และที่อยู่อาศัย 2.6%

 

ตลาด ชิลี พบว่า อัตราเงินเฟ้อ ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 7.2% ถือว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบ 13 ปี โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ยกเว้นหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า


ตลาดไต้หวัน พบว่า ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค64 ตลอดทั้งปี เพิ่มขึ้น 1.96% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี โดยเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นถึง 2.62% โดยเฉพาะค่าอาหารที่รับประทานนอกบ้าน เพิ่มขึ้น 2.39% สูงสุดในรอบ 81 เดือน อาหารประเภทหม้อไฟ และอาหารเช้าสไตล์จีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% สำหรับหมวดอื่นๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3%

 

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุต่อว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้รับแรงกดดัน จาก 1.วิกฤตห่วงโซ่อุปทานโลก เกิดความล่าช้าและติดขัดตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะภาคการขนส่งและ โลจิสติกส์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปตลอดปีนี้ 2.การขาดแคลนแรงงาน 3.การขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง semiconductors(สานกึ่งตัวนำ) 4.การขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดค้าปลีก และ 5.สภาวะอากาศที่ผิดปกติในหลายพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง