รีเซต

สศท.จัด Workshop จับคู่นักออกแบบ-เยาวชน สร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย

สศท.จัด Workshop จับคู่นักออกแบบ-เยาวชน สร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย
TNN ช่อง16
18 กรกฎาคม 2566 ( 12:15 )
38
สศท.จัด Workshop จับคู่นักออกแบบ-เยาวชน สร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย

สศท. จัดค่าย Workshop ในโครงการประกวด SACIT Youth Crafts Camp เติมเต็มองค์ความรู้ จับคู่นักออกแบบ-เยาวชน สร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย สู่รันเวย์ประกวดรอบชิงชนะเลิศ


สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ สศท. จัดกิจกรรม Crafts Camp อบรมองค์ความรู้ และ Workshop ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ กิจกรรม “SACIT Youth Crafts Camp” ในวันที่ 15-16 ก.ค. 66 เติมเต็มองค์ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยเชื่อมโยง “แรงบันดาลใจจากดอกไม้พระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และแนวคิด “CIRCULAR ECONOMY” โดยมีนักออกแบบ มาเป็นโค้ชให้กับนิสิต นักศึกษาที่ส่งผลงาน พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจ Retail Concept  Shop บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทลโฮลดิ้ง จำกัด  และผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณจุฑามาศ  โกเมนไทย ผู้จัดการแผนกข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์  , ดร. เกสินี กล่ำอยู่สุข กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ จำกัด

 ทั้งนี้ คุณภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย นำทีมคณะกรรมการตัดสินผลงานในกิจกรรม “SACIT Youth Crafts Camp”  ประกอบด้วย ดร.นฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย , ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า , คุณจิราพร ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ -Business Partnership Siam Piwat Group / ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย , คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล นักออกแบบ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทย , คุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินาเลเวดดิงสตูดิโอ จำกัด , คุณอมตา จิตตะเสนีย์ Influencer ผู้หลงรักผ้าไทย  

หลังจากนี้ผู้เข้าประกวดจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับใช้เพื่อผลิตผลงานจริงมาจัดแสดง Fashion Show และตัดสินการประกวด ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ” ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวด SACIT Youth Crafts Camp ได้ทาง FACEBOOK : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และ FACEBOOK : SACIT Youth Crafts Campข้อมูล-ภาพจาก สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง