รีเซต

หอการค้านครปฐม เสนอ ททท. ฟื้น ตลาดเก่างิ้วราย ย่านค้าขายทางน้ำสมัย ร.4

หอการค้านครปฐม เสนอ ททท. ฟื้น ตลาดเก่างิ้วราย ย่านค้าขายทางน้ำสมัย ร.4
ข่าวสด
28 พฤศจิกายน 2563 ( 13:30 )
168
หอการค้านครปฐม เสนอ ททท. ฟื้น ตลาดเก่างิ้วราย ย่านค้าขายทางน้ำสมัย ร.4

หอการค้านครปฐม ชมรมคนรักงิ้วราย เตรียมเสนอ ททท. ฟื้น "ตลาดเก่างิ้วราย" ย่านค้าขายทางน้ำสมัย รัชกาลที่ 4 เป็นตลาดประวัติศาสตร์ ถนนคนเดินย่านงิ้วราย ริมแม่น้ำนครชัยศรี

 

นายวิธิวัสส์​ เลิศสิริสรณ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม นางกิตติยา เดชานุมาศกำพล คณะกรรมการหอการค้าภาคกลาง และคณะกรรมการหอการค้าฯ พร้อมด้วยสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานชุมชนห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้เดินทางมาสำรวจการท่องเที่ยวชุมชนบ้านงิ้วราย ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

 

มีทั้งการเที่ยวชมทางเรือ ศึกษาประวัติศาสตร์ริมน้ำนครชัยศรี ระยะทาง 5 กม.จากท่าเรืออบต.งิ้วราย รวมใช้เวลา 2 ชม. และการท่องเที่ยวภายในชุมชนอาทิ บ้านโรงหวด พิพิทภัณฑ์รถเก่า เจษฎา มิวเซียม และตลาดเก่างิ้วราย

 

ปั้นหวดดินเผา

 

ในการสำรวจชุมชนงิ้วรายในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากชมรมคนรักงิ้วราย โดยมีนายชยพล กนกพฤกษ์ ประธานชมรมคนรักงิ้วราย ที่ปรึกษาชมรมฯ อาทิ นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ และนายปัญญา ธรรมวิทย์ ดร.เด่นสิริ ทองนพคุณ เลขาธิการชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน และนายกัมพล โพธิ์ระดก ผอ.รร.งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

 

เจษฎาเทคนิค มิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถเก่า นครปฐม

 

ภายหลังจากการสำรวจท่องเที่ยวชุมชนแล้วได้มีการประชุมร่วมกัน โดยมีผู้แทนของชุมชนบ้านงิ้วรายและตลาดเก่างิ้วราย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านงิ้วราย ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

ปั้นหวดดินเผา

 

ชุมชนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นชุมชนการค้าขายเก่าของชาวจีน เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่สำคัญ เป็นที่ทำการธุรกิจขนส่งสินค้าและโดยสารทางแม่น้ำ ระหว่างท่าเรืองิ้วราย-ท่าเรือสุพรรณบุรี (เส้นทางผ่านพอสังเขป) จากท่าเรืองิ้วราย ห้วยพลู บางพระ บางปลา บางเลน บางแม่หม้าย บางซอ ปลายทางท่าเรือสุพรรณบุรี

 

แผนที่งิ้วราย มหาสวัสดิ์ พ.ศ.2457 โดยกรมแผนที่ทหาร (ภาพจาก หนังสือเล่าขานตำนานศาลายา เปิดบันทึกเรื่องเก่าๆ ไม่เล่าก็ลืม, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ, 2552)

 

 

โดยรับช่วงสินค้าและผู้โดยสารจากรถไฟ ณ สถานีรถไฟวัดงิ้วราย (สายใต้) ระยะทางจากสถานีถึงท่าเรือประมาณ 150 เมตรเป็นตลาดห้องแถวตลอดสองข้างทาง ปัจจุบัญยังคงมีการอนุรักษ์และคงไว้ถึงการดำรงชีวิตชุมชนเดิม

 

ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สถานีวัดงิ้วราย ราวปี พ.ศ.2490 ไปสุพรรณฯ ขึ้น ลง เรือ ที่นี่ ตั้งอยู่ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านบนของภาพจะมองเห็นแม่น้ำท่าจีน มีอาคารท่าเรือเมล์แดงไปสุพรรณบุรี

นายชวพล กนกพฤกษ์ ประชานชมรมฯ กล่าวว่าด้วยศักยภาพของชุมชนงิ้วรายซึกประกอบด้วยชุมชน วัด และโรงเรียน มีความประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านงิ้วราย ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ำและทางรถไฟ อีกทั้งยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายในแต่ละจุดของการท่องเที่ยวในชุมชน

 

ดร.เด่นสิริ ทองนพคุณ เลขาธิการชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน กล่าวว่า เห็นด้วยในศักยภาพของพื้นที่ ที่เป็นปัจจัยหลักในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจุดเด่นทางน้ำ และจุดเด่นทางบกซึ่งมีสถานีรถไฟงิ้วรายอยู่หน้าตลาดเก่าห้องแถวงิ้วราย สะดวกต่อการเปิดเป็นท่องเที่ยวชุมชน

 

ภาพท่าเรืองิ้วราย ขอบคุณภาพจาก นายกฯสมัชชา ทองสิมา นายก อบต.งิ้วราย

 

ด้านนายกัมพล โพธิ์ระดก ผอ.รร.งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ กล่าวว่า ในด้านของความพร้อมทั้งชุมชนงิ้วราย วัดงิ้วราย และโรงเรียน มีความพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเพราะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และเล่าขานประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในอดีตของชาวงิ้วรายให้ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจอย่างมีคุณค่า

 

 

นายกัมพล กล่าวว่า อีกทั้งชุมชนงิ้วรายมีความสามัคคี และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความพร้อมและมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะเปิดการท่องเที่ยวชุมชนงิ้วรายให้ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงอย่างคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง