รีเซต

สถานการณ์ไฟป่าเชียงใหม่เช้านี้พบ 25 จุด ใน 6 อำเภอ ป่วยโรคปอดกว่าพัน

สถานการณ์ไฟป่าเชียงใหม่เช้านี้พบ 25 จุด ใน 6 อำเภอ ป่วยโรคปอดกว่าพัน
TNN ช่อง16
15 กุมภาพันธ์ 2567 ( 10:54 )
37
สถานการณ์ไฟป่าเชียงใหม่เช้านี้พบ 25 จุด ใน 6 อำเภอ ป่วยโรคปอดกว่าพัน

วันนี้ ( 15 ก.พ. 67 )ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  จังหวัดเชียงใหม่เรียนรายงานจุดความร้อน (Hotspot)ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 25 จุดพบในพื้นที่อำเภอ 6 อำเภอ  อำเภอฮอด 9 จุด ,อำเภอแม่แจ่ม 8 จุด ,อำเภอแม่วาง 4 จุด ,อำเภอจอมทอง 2 จุด ,อำเภอแม่แตง 1 จุด และอำเภอดอยเต่า 1 จุด ซึ่งพบว่าเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่สปก. ส่วนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 239 จุด 


ณะที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดตันเรื้อรัง หรือ COPD with AE ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ปป่วยสะสม จำนวน 1,282 ครั้ง เปรียบกับปี 2566 สะสมจำนวน 1,483 ครั้ง ลดลงจำนวน 201 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.55


ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานผ่านทางเว็บไซด์ air4thai ช่วงเวลา 09.00 น. จากการตรวจวัดจำนวน 6 จุด ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ดี และปานกลาง อยู่ที่ 19 - 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  มากที่สุดจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด วัดได้ 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 


ข้อมูลจาก: ผู้ข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจากผู้ข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง