รมว.เฉลิมชัยปลื้ม จีนประกาศรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยเพิ่มอีก 8 แห่ง

รมว.เฉลิมชัยปลื้ม จีนประกาศรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยเพิ่มอีก 8 แห่ง
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 17:38 )
19
1
รมว.เฉลิมชัยปลื้ม จีนประกาศรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยเพิ่มอีก 8 แห่ง

สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศขึ้นทะเบียนโรงเชือดสัตว์ปีก ให้ส่งออกไปจีนได้เพิ่มอีก 8 แห่ง โดยเป็นการขึ้นทะเบียนโรงงานใหม่7 แห่ง และรับรองขอบข่ายชิ้นส่วนไก่แช่แข็งเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คาดจะสร้างรายได้เข้าประเทศ 12,000 ล้านบาทต่อปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่ได้เดินทางไปหารือกับนาย ZHANG Jiwen ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ในวันที่23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการติดตามผลการพิจารณาของหน่วยงาน GACC ที่ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีก ของไทยในระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2562 นั้น ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ว่า ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน GACC ว่าทางการจีนได้ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนโรงเชือดสัตว์ปีกใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 7 แห่ง และรับรองขอบข่ายชิ้นส่วนไก่แช่แข็งเพิ่มเติม 1 แห่ง จากเดิมที่ทางการจีนได้รับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยจำนวน 15 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยที่สามารถส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แล้ว 22 แห่ง โดยคาดการณ์ว่าไทยจะสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2563 ได้มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันตลาดส่งออกสินค้าเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย คือ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยต้องเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปีกให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ในอนาคตตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกบางแห่ง อาจมีปัญหาในด้านการกีดกันทางการค้าและเศรษฐกิจภายในของกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ สำหรับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2562 ปริมาณ 65,420 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,644 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกเพียง 18,483 ตัน มูลค่า1,769 ล้านบาท และคาดว่าการรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นนี้ จะส่งผลให้ในปี 2563 ไทยจะสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาทโดยโรงเชือดสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติมนี้สามารถผลิตและส่งออกได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

ข่าวที่เกี่ยวข้อง