รีเซต

ก.อุตฯ ตรวจห้องแล็บทดสอบกัญชารายแรกของไทย

ก.อุตฯ ตรวจห้องแล็บทดสอบกัญชารายแรกของไทย
TNN ช่อง16
19 มกราคม 2564 ( 10:09 )
73
ก.อุตฯ ตรวจห้องแล็บทดสอบกัญชารายแรกของไทย

วันนี้(19 ม.ค.64) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมห้องแล็บศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบของสวทช.เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นห้องแล็บทดสอบตามมาตรฐานมอก.17025-2561หรือมาตรฐานISO/IEC17025-2017ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการห้องแล็บที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากลสำหรับทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของประเทศไทยคาดว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะสามารถให้การรับรองได้ภายในเดือนมีนาคม2564 นี้ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาเสรีของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ได้มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายดังกล่าวจึงได้ผลักดันให้ภาคเอกชนแปรรูปกัญชาเป็นสินค้าประเภทต่างๆออกสู่ตลาดสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การได้รับการรับรองในครั้งนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บนี้ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการทดสอบมาใช้เพื่อส่งสินค้าออกนอกประเทศโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากคู่ค้าหรือประเทศปลายทางทำให้เกิดความคล่องตัวมีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าอีกด้วย


สำหรับสวทช.ถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยที่กำลังจะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2561ในขอบข่ายการวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชาซึ่งถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ โดยกระบวนการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการดำเนินการ โดยคณะผู้ตรวจประเมินของสมอ.ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจสอบ

ความถูกต้องแม่นยำ ของเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานวิธีทดสอบที่เกี่ยวข้องและสอบกลับได้ไปยัง SIunit

ระบบการจัดการตัวอย่างตั้งแต่การรับ เตรียม การดำเนินทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ

มีการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบให้มีความถูกต้องแม่นยำสม่ำเสมอ ทุกครั้ง

และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการประกอบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเครื่องหมายILAC markตามข้อกำหนดขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการในรายงานผลการทดสอบถือว่าผลทดสอบของหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลกนายสุชาติฯ กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง