รีเซต

ผจว.ย้ำ ผู้เดินทางกลับ สตูลช่วงเทศกาล ฮารีรายอ ต้องเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล

ผจว.ย้ำ ผู้เดินทางกลับ สตูลช่วงเทศกาล ฮารีรายอ ต้องเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล
มติชน
25 เมษายน 2565 ( 10:54 )
96
ผจว.ย้ำ ผู้เดินทางกลับ สตูลช่วงเทศกาล ฮารีรายอ ต้องเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล

วันที่ 25 เม.ย.65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ขอให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจตามประกาศของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด ทั้งการละศีลอด การละหมาดตะรอเวียะห์และการเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด พร้อมทั้งระวังตนเองป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

 

 

ในส่วนของเทศกาลฮารีรายอที่จะถึงนี้ ได้กำชับให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโควิด – 19 ตามประกาศของจุฬาราชมนตรีด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องชาวสตูลเดินทาง กลับมาจากพื้นที่อื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง รักษาสุขอนามัย ส่วนการเดินทางกลับมาเยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลฮารีรายอ ให้ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุภายในบ้าน

 

สำหรับกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีอาการไข้หวัดหรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขอให้แจ้งทีมหมอครอบครัวโดยเร็วที่สุดและรีบรักษา เพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้เข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุดหรือรับเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งขณะนี้มีวัคซีนเพียงพอต่อทุกกลุ่มด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง