'บิ๊กตู่' ถก ศบศ.เร่งพลิกโฉมประเทศไทย รองรับเศรษฐกิจหลังโควิด-19

'บิ๊กตู่' ถก ศบศ.เร่งพลิกโฉมประเทศไทย รองรับเศรษฐกิจหลังโควิด-19
มติชน
30 กันยายน 2564 ( 13:23 )
16
'บิ๊กตู่' ถก ศบศ.เร่งพลิกโฉมประเทศไทย รองรับเศรษฐกิจหลังโควิด-19

‘บิ๊กตู่’ ถก ศบศ.เร่งพลิกโฉมประเทศไทย รองรับเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs และแนวทางขับเคลื่อนการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ เล็งประกาศส่งเสริมท่องเที่ยว 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ ขณะนี้ก็เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่เข้ามาซ้ำเติม เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนของประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาล

 


ได้มีการดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มาตรการการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจ ผ่านโครงการสินเชื่อฟื้นฟู และโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ รวมไปถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Phuket Sandbox” เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย ทำให้สามารถผลักเม็ดเงินเข้าสู่ระบบช่วยพยุงเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเน้นการรักษาการจ้างงานและมาตรการการจ้างงานใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม และยังไม่มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ ขณะเดียวกัน ก็ต้องการเห็นคนไทยมีงานทำ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้ธุรกิจเอกชนด้วย

 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ว่า ต้องดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ตรงความต้องการของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รัฐบาลก็ต้องหาทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยรูปแบบและแนวทางใหม่ ๆ เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวปลอดภัยในประเทศไทย

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่ต่อเนื่อง ว่า พบเห็นประชาชนลำบาก ทำให้รัฐบาลต้องเร่งทำงานให้ดีขึ้น ทั้งการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ยกระดับฝีมือแรงงาน รวมทั้งปลดล็อกกฎหมายที่ล้าหลัง โดยเฉพาะโลกหลังยุคโควิด-19 จะมีการแข่งขันกันอย่างสูง

 

 

“อยากฝากให้ทุกส่วนราชการช่วยกันหาแนวทางใหม่ ๆ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากมาตรการรัฐในรูปแบบเดิม เช่น การจ่ายเงิน การเยียวยา ทั้งนี้ ประชาชนต้องได้รับประโยชน์มากขึ้น มีการพัฒนา สามารถพึ่งพาตนเอง วันนี้นายกรัฐมนตรีต้องการพลิกโฉมประเทศไทยทุกมิติ หลายอย่างที่รัฐบาลดำเนินการวันนี้ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อาจจะไม่เห็นผลทันที แต่จะส่งผลระยะยาวเพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน”นายกรัฐมนตรี กล่าว

 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติที่ประชุม ศบศ.วันเดียวกันนี้ 1.เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจ 2.เห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ โดยการขยายผลและพลิกโฉมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย และการประกาศส่งเสริมท่องเที่ยว 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม (Visit Thailand 2022 Now Even More Amazing Thailand Has It All)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง