รีเซต

ประกาศ กอนช.ฉบับ 1 เตือนน้ำทะเลเค็ม สาเหตุจากน้ำทะเลหนุนสูง ก.พ.-มี.ค.65

ประกาศ กอนช.ฉบับ 1 เตือนน้ำทะเลเค็ม สาเหตุจากน้ำทะเลหนุนสูง ก.พ.-มี.ค.65
TNN ช่อง16
13 กุมภาพันธ์ 2565 ( 18:51 )
130
ประกาศ กอนช.ฉบับ 1 เตือนน้ำทะเลเค็ม สาเหตุจากน้ำทะเลหนุนสูง ก.พ.-มี.ค.65

วันนี้ (13 ก.พ.65) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ออกประกาศ เรื่อง "เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา" ฉบับที่ 1 ระบุว่า

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ติดตามข้อมูลระดับน้ำทำนายสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2565 ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ คาดการณ์จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565 โดยข้อมูลฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า จะเกิดภาวะน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ ในช่วงวันดังต่อไปนี้

- วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +1.40 ม.รทก. 

- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +1.50 ม.รทก.

วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +1.25 ม.รทก. 

นอกจากนี้ ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวนี้เกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ รวมทั้งเกิดน้ำเค็มรุกตัวเข้าสู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภคบริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้


ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำ และเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว และตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเร่งผลักดันน้ำเค็มโดยเร็ว

4. ปรับแผนการผลิตน้ำประปาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการน้ำใช้อุปโภคบริโภค และรวมทั้งการใช้น้ำเพื่อการเกษตรบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้แก่ประชาชนทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง