รีเซต

รวม 16 รายชื่อ ผู้ว่ากทม. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีใครบ้าง มาดูกันเลย

รวม 16 รายชื่อ ผู้ว่ากทม. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีใครบ้าง มาดูกันเลย
TNN ช่อง16
2 เมษายน 2565 ( 12:14 )
2.3K
รวม 16 รายชื่อ ผู้ว่ากทม. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีใครบ้าง มาดูกันเลย

ในวันที่ 31 มีนาคม 2565  ที่ผ่านมา ถือเป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. โดยจัดขึ้นที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน แบ่งเป็นชาย 14 คน หญิง 6 คน ได้แก่ 


หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

หมายเลข 2 พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล

หมายเลข 4 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา

หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล

หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี

หมายเลข 10 ดร.ศุภชัย ตินติคมน์

หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี

หมายเลข 12 ดร.ประยูร ครองยศ

หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา

หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ 

หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ 

โดยในช่วงบ่าย มีผู้สมัครเพิ่ม จำนวน 3 คน ได้แก่

หมายเลข 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์

หมายเลข 19 นายไกรเดช บุนนาค

หมายเลข 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ


หากย้อนไปในอดีต กรุงเทพมหานครมี ผู้ว่าราชการ รวม 16 คน  นับตั้งแต่ปี 2516  จนถึงปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 

 

 

นายชำนาญ ยุวบูรณ์ 


เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2516 - 22 ตุลาคม 2516 จากการแต่งตั้ง


นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2516 - 4 มิถุนายน 2517 จากการแต่งตั้ง


นายศิริ สันตะบุตร


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2517-13 มีนาคม 2518 จากการแต่งตั้ง


นายสาย หุตะเจริญ


เมื่อวันที่ 1 พฤษาคม 2518 - 9 สิงหาคม 2518 จากการแต่งตั้ง


นายธรรมนูญ เทียนเงิน


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2518 - 29 เมษายน 2520 จากการเลือกตั้ง


นายชลอ ธรรมศิริ


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 - 14 พฤษภาคม 2522 จากการแต่งตั้ง


นายเชาวน์วัศ สุดลาภา


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2522 - 16 เมษายน 2524 จากการแต่งตั้ง


พลเรือเอกเทียม มกรานนท์


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2524 - 1 พฤศจิกายน 2527 จากการแต่งตั้ง


นายอาษา เมฆสวรรค์


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 - 13 พฤศจิกายน 2528 จากการแต่งตั้ง


พลตรีจำลอง ศรีเมือง


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 - 14 พฤศจิกายน 2532 จากการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2533 - 22 มกราคม 2535 จากการเลือกตั้ง


ร.อ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2535 - 18 เมษายน 2539 จากการเลือกตั้ง


นายพิจิตต รัตตกุล


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2539 - 1 มิถุนายน 2543 จากการเลือกตั้ง


นายสมัคร สุนทรเวช


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2543 - 22 กรกฎาคม 2547 จากการเลือกตั้ง


นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 - 28 สิงหาคม 2551 จากการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551 จากการเลือกตั้ง


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2556 จากการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2559 จากการเลือกตั้ง


พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง


หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน  


ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่าง 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2565


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง