เงินเข้าวันนี้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คืนเงิน 5% กดเป็นเงินสดได้

เงินเข้าวันนี้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คืนเงิน 5% กดเป็นเงินสดได้
TNN ช่อง16
15 ตุลาคม 2564 ( 09:13 )
5.4K
เงินเข้าวันนี้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คืนเงิน 5% กดเป็นเงินสดได้

15 ตุลาคม 2564   ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จะได้รับเงินคืนภาษี ร้อยละ 5 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท   โดยจะโอนเงินคืนวันนี้ (15 ตุลาคม 64)

 

 

นอกจากนี้ ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดังนี้

 

1.ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ-ค่าไฟ

ค่าไฟ : ได้สิทธิค่าไฟฟรี หากใช้ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนกรณีเกิน 50 หน่วย/เดือน รัฐจะสนับสนุนวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าไฟทั้งหมด

ค่าน้ำ : รัฐสนับสนุนวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือนกรณีเกิน 100 บาท แต่ไม่ถึง 315 บาท ต้องชำระส่วนเกินด้วยตนเอง หากใช้เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าน้ำทั้งหมด

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเดินทาง และเบี้ยความพิการ 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน : ผู้ที่รายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/คน/เดือน  ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/คน/เดือน 

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม : 55 บาท/คน/3 เดือน 

ค่าเดินทาง : ค่าโดยสาร ขสมก. รถไฟฟ้า บขส. รถไฟ 500 บาท/คน/เดือน 

เบี้ยความพิการ : 1,000 บาท/คน/เดือน

 

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ที่

- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop

-  PEA Mobile Shop

- Application PEA Smart Plus 

-  www.pea.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง