รีเซต

AI กำไรปี 66 ที่ 119.53 ลบ. บอร์ดปันผลอีก 0.10 บาท ขึ้น XD 7 มี.ค.

AI กำไรปี 66 ที่ 119.53 ลบ. บอร์ดปันผลอีก 0.10 บาท ขึ้น XD 7 มี.ค.
ทันหุ้น
20 กุมภาพันธ์ 2567 ( 14:53 )
17
AI กำไรปี 66 ที่ 119.53 ลบ. บอร์ดปันผลอีก 0.10 บาท ขึ้น XD 7 มี.ค.

#AI #ทันหุ้น-บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2566 จำนวน 119.53 ล้านบาท ลดลง 6.13% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไร 127.34 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าและวัตถุดิบ ในปี 2566 จำนวน 458.45 ล้านบาท ลดลง 17.60% 

 

ส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล(B100) น้ำมันพืช และผลผลิตพลอยได้ในปี 2566 เท่ากับ 8,221.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.42% มีต้นทุนจากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช และผลิตพลอยได้ในปี 2566 เท่ากับ 8,073.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10% มีกำไรขั้นต้น 147.75 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากความผันผวนของราคาขายในปี 2566 มีความผันผวนต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งสะท้อนจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบในช่วงเวลาสั้น และอยู่ในกรอบราคาที่แคบ ความผันผวนจึงมีความรุนแรงน้อยกว่าปี 2565 ดังนั้น บริษัทสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการวัตถุดิบ(น้ำมันปาล์มดิบ) ให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ระหว่าง 15-25 วัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 

บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างในปี 2566 เท่ากับ 68.47 ล้านบาท ลดลง 365.84 ล้านบาท หรือ 84.23% 

 

**จ่ายปันผล 0.10 บาท

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 140 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลจ่าย 87.68% ของกำไรสะสมสำหรับปี 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2566 

 

ส่วนการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการจากงบเฉพาะกิจการ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 มี.ค. 2567 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 8 มี.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง