รีเซต

วงปี่พาทย์ไทย-มอญ สร้างรายได้ให้นักเรียน

วงปี่พาทย์ไทย-มอญ สร้างรายได้ให้นักเรียน
TNN ช่อง16
18 มกราคม 2564 ( 08:46 )
602
วงปี่พาทย์ไทย-มอญ สร้างรายได้ให้นักเรียน

วงดนตรีไทย ของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2556 โดยครูนวพล  ปัทมากร ( ครูช็อป ) ครูดนตรีไทย ซึ่งครูนวพล ได้มาเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครู ที่โรงเรียนการุ้งวิทยาคมและก็มีแนวคิดที่จะ สร้างวงดนตรีไทย เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย  เรียนรู้ถึงความงามของดนตรีไทย รู้ถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักหวงแหนในศิลปะของชาติ และช่วยกันเผยแพร่ดนตรีไทยไม่ให้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย 

                   

นอกจากนี้ ครูช็อป ครูวัยหนุ่ม ที่นักเรียนเรียกกันจนติดปาก  ยังพานักเรียนเดินสายรับงาน บรรเลงดนตรีตามงานต่างๆ เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับนักเรียนระหว่างเรียน ซึ่งเด็กในวงส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่มาฐานะยากจน พ่อแม่แยกทางกัน อยู่กับปู่ย่าตายาย โดยครูช็อป จะพาออกงานในชุมชน งานกับหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอ ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด มีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมาย นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงต่างๆได้อย่างหลากหลาย  ทั้งเพลงที่ใช้กับงานพิธีการ งานไหว้ครู งานอวมงคล งานมงคล และยังสามารถบรรเลงประกอบการแสดงโขน ลิเก ได้อีกด้วย


ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีส่วนตัวของครูช็อป ที่ซื้อไว้ให้นักเรียนได้เรียนโดยใช้เงินส่วนตัวไปกว่าครึ่งล้าน และตั้งวงเป็นของโรงเรียนโดยมีเครื่องดนตรีของโรงเรียนส่วนหนึ่ง โดยทางผู้บริหารสถานศึกษาก็ให้การสนับสนุนทั้งในด้านทุนการศึกษา และการงดเก็บเงินบำรุงการศึกษานักเรียนที่เล่นดนตรีไทยทุกคนด้วย                

และที่เห็นอยู่นี้เป็นวงปีพาทย์ไทย – มอญ ที่มาแสดงบรรเลงในงานศพงานหนึ่ง และผู้ที่จะหางวงปี่พาทย์ไทย – มอญ มาบรรเลงได้จะต้องเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีฐานะดี และวงเป็นดนตรีปี่พาทย์ไทย – มอญวงนี้วงดนตรีส่วนหนึ่งของวงดนตรีไทย ของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม วงใหญ่เท่ากับวงมืออาชีพ โดยมีนักเรียนทั้งมัธยมต้น มัธยมปลาย และศิษย์เก่า อยู่ในวงหมุนเวียนการเล่นสลับกันมากเกือบ 30 ชีวิต 


เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงจะประกอบด้วย  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม  ฆ้องมอญ  ปี่มอญ ตะโพนมอญ เปิงมางคอก โหม่ง 3 ใบ ฉิ่ง ฉาบ กรับ นักเรียนแต่ละคนเล่นได้อย่างคล่องแคล่วแบบมืออาชีพ บรรเลงได้อย่างไพเราะ  จะเห็นได้จากในภาพที่แสดงอยู่ ณ ขณะนี้ โดยมีเพลงสำคัญที่ใช้บรรเลงในงานศพมีมากหลายเพลง  อาทิ เพลง ยกศพ ใช้บรรเลงตอนยกศพลงโลง หรือว่าแห่ศพ  เพลงเชิญผี ให้บรรเลงหลังจากตั้งหีบศพแล้ว  เพลงประจำวัด ใช้บรรเลงหลังจากบบรรเลงเพลงเชิญผีจบแล้ว (ใช้บรรเลงในกรณีศพตั้งที่วัด) เพลงประจำบ้าน ใช้บรรเลงหลังจากบบรรเลงเพลงเชิญผีจบแล้ว (ใช้บรรเลงในกรณีศพตั้งที่บ้าน) เพลงจุดธูปเทียน ใช้บรรเลงตอนจุดธูปเทียนในช่วงพระสวดพระอภิธรรม   

                


สำหรับวงปีพาทย์ไทย – มอญ ที่จริงแล้วใช้บรรเลงได้ในงานมงคล แต่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้บรรเลงในงานศพ สืบเนื่องมาจากมีการนำวงปี่พาทย์มอญไปบรรเลงในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริว่า พระราชมารดาของพระองค์นั้นทรงมีเชื้อสายมอญโดยตรง จึงโปรดให้นำวงปี่พาทย์มอญมาบรรเลง ด้วยเหตุนี้เองจึงได้เป็นความเชื่อและยึดถือมาโดยตลอดว่า วงปี่พาทย์มอญเล่นเฉพาะงานศพเท่านั้น


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง