TrueID

‘จุรินทร์’เคาะแผนไทยเจ้าภาพประชุม เจทีซีกว่า10ประเทศ เน้นสร้างแต้มต่อสินค้า-บริการ

‘จุรินทร์’เคาะแผนไทยเจ้าภาพประชุม เจทีซีกว่า10ประเทศ เน้นสร้างแต้มต่อสินค้า-บริการ
มติชน
6 ธันวาคม 2564 ( 13:06 )
13
‘จุรินทร์’เคาะแผนไทยเจ้าภาพประชุม เจทีซีกว่า10ประเทศ เน้นสร้างแต้มต่อสินค้า-บริการ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระดับรัฐมนตรี กับประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ประจำปี 2565 แล้ว โดยได้มอบกรมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JTC กับคู่ค้าสำคัญ กว่า 10 ประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติ เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2564 อาทิ JTC ไทย-อินโดนีเซีย หารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน รวมทั้งตั้งเป้าหมายทางการค้า JTC ไทย-ภูฏาน หารือความร่วมมือในสาขาท่องเที่ยว เกษตร หัตถกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือบก ขึ้นปี 2565 จัดการประชุม JTC กับมัลดีฟส์ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ กัมพูชา เกาหลีใต้ เวียดนาม รัสเซีย และยูเครน หารือขยายการค้า การลงทุน ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี เกษตร อาหาร ประมง การลงทุน การค้าดิจิทัล และการท่องเที่ยว รวมทั้งผลักดันการเจรจา FTA กับสหราชอาณาจักร และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย เป็นต้น

 

นางอรมน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ไทยจะเข้าร่วมการประชุม JTC ที่ประเทศคู่ค้าเป็นเจ้าภาพ ทั้งการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย-จีน เพื่อหารือเรื่องการเปิดด่านท่าเรือกวนเหล่ย การขยายการนำเข้า-ส่งออกสินค้า การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (การประชุม JC เศรษฐกิจ ระดับรองนายกรัฐมนตรี) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การประชุม JTC ไทย-บังกลาเทศ เพื่อหารือความร่วมมือในสาขาเกษตร ประมง บริการสุขภาพ ปศุสัตว์ และความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA เป็นต้น

 

ทั้งนี้ การประชุม JTC ที่จะเกิดขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้หารือกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า รวมถึงได้หาแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสขยายตลาดและสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าส่งออกของไทยในต่างประเทศได้มากขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง