รีเซต

ผลวิจัยชี้ มลพิษทางอากาศทำเสี่ยงสูญเสียการมองเห็น

ผลวิจัยชี้ มลพิษทางอากาศทำเสี่ยงสูญเสียการมองเห็น
มติชน
27 มกราคม 2564 ( 14:57 )
77
ผลวิจัยชี้ มลพิษทางอากาศทำเสี่ยงสูญเสียการมองเห็น

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารจักษุวิทยาของอังกฤษเมื่อวันที่ 26 มกราคมพบว่า มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม (เอเอ็มดี) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

 

โดยปัจจัยของการเกิดโรคเอเอ็มดี คือ อายุ การสูบบุหรี่และพันธุกรรม มักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีประชากรราว 300 ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบภายในปี 2040

 

การวิจัยในครั้งนี้เริ่มขึ้นในปี 2006 ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาสายตามากกว่า 115,000 รายและในช่วงสุดท้ายของการทดลองมีผู้ป่วยโรคเอเอ็มดีจำนวน 1,286 ราย ผลการวิจัยคือ การสัมผัสฝุ่นอนุภาคเล็กมีส่วนทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเอเอ็มดีเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและค่ามลพิษในละแวกบ้านของกลุ่มตัวอย่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง